Dlaczego rodzą się przed czasem?

Nad powodami przedwczesnych porodów wciąż głowią się najtęższe medyczne głowy świata. Sprawa jest skomplikowana, nie daje się prosto i jednoznacznie wyjaśnić, a każdy przypadek powinien być indywidualnie rozważany.

Nad powodami przedwczesnych porodów wciąż głowią się najtęższe medyczne głowy świata. Sprawa jest skomplikowana, nie daje się prosto i jednoznacznie wyjaśnić, a każdy przypadek powinien być indywidualnie rozważany.

Porody, do których dochodzi przed osiągnięciem przez płód właściwej dojrzałości (co następuje około 38 do 40 tygodnia ciąży) wciąż stanowią wielki problem. I to nie dlatego, że urodzone przed czasem dzieci wymagają intensywniejszej opieki, kontroli medycznej, leków, rehabilitacji, bo w tych sprawach nastąpił ogromny postęp. Prawdziwym problemem jest to, że medycyna wciąż nie dysponuje narzędziami, które w każdym przypadku pozwoliłyby przewidzieć zagrożenie przedwczesnym porodem. A tym samym - zapobiec im lub wesprzeć, przyspieszyć rozwój dziecka jeszcze w łonie matki.


Choroba, papierosy, geny

- Przyczyny przedwczesnych powodów mogą być bardzo różne, stąd brak możliwości ich przewidzenia w każdym przypadku. Niekiedy problemy wiążą się z osobą matki – mówi dr n. med. Jarosław Szułczyński, ordynator Oddziału Noworodków i Intensywnej Terapii Szpitala Miejskiego w Bydgoszczy. - Z jej stanem zdrowia, prowadzonym trybem życia. Niekorzystnie na przebieg ciąży, w tym także na termin porodu wpłynąć może na przykład palenie papierosów, picie alkoholu, nadmierny wysiłek fizyczny, zażywanie narkotyków. Duże znaczenie ma też genetyka, cechy, które kobieta odziedziczyła po swych rodzicach czy dziadkach.


Łożysko i infekcja

Problem dotyczyć może też łożyska, czyli organu, który pojawia się w organizmie matki wraz z zagnieżdżeniem się ciąży i które jest odpowiedzialne za właściwe odżywienie płodu, dostarczanie tlenu i pokarmu. Łożysko nieprawidłowo zbudowane lub obarczone jakąś inną wadą nie będzie spełniało odpowiednio swojej roli. Czasem problem leży po stronie szyjki macicy.

Powodem przedwczesnego porodu może też być stan samego dziecka, wady wrodzone i nieprawidłowości w budowie lub funkcjonowaniu jego organów. Również infekcje, które przechodzi matka w czasie ciąży mogą być przyczyną przyspieszenia porodu.


Regułą brak reguł

To właśnie mnogość ewentualnych przyczyn przedwczesnych porodów powoduje, że nie da się zawsze ich przewidzieć, a tym bardziej zapobiec. W tej kwestii nie ma bowiem nawet takiej prawidłowości, że pierwszy poród przed terminem oznacza również zbyt szybkie zakończenie drugiej czy kolejnej ciąży. – Oczywiście, kolejną ciążę u matki, która rodziła poprzednio przed terminem, traktujemy jako ciążę podwyższonego ryzyka – dodaje dr Jarosław Szułczyński. – Lekarz poświęca jej więcej uwagi, pracy, ale to nie oznacza istnienia jakiejś reguły, pewności, że w kolejnym przypadku pojawią się komplikacje. Podobnie jest w przypadku urodzenia dziecka chorego, z wadą – z kolejnej ciąży ci sami rodzice mogą mieć całkiem zdrowe dziecko. Większe zagrożenie występuje jedynie w przypadku obciążenia genetycznego.

Autor: Małgorzata Januchowska