Dlaczego nie słyszymy?

Badania przesiewowe słuchu, wykonywane od pewnego czasu noworodkom, są nie do przecenienia. Dzięki nim można pomóc dzieciom z niedosłuchem lub głuchym.

Badania przesiewowe słuchu, wykonywane od pewnego czasu noworodkom, są nie do przecenienia. Dzięki nim można pomóc dzieciom z niedosłuchem lub głuchym.

Czasem zdarza się tak, że ktoś rodzi się głuchy, czasem niedosłuch lub głuchota mają charakter nabyty. Przyczyn, z powodu których tracimy słuch częściowo lub całkowicie jest wiele. Niektóre z nich możemy wykluczyć.


Dziecko bardziej ucierpi

Dla dorosłej osoby utrata słuchu oznacza ograniczenia w porozumiewaniu się z innymi ludźmi, wiązać się też może z niemożnością wykonywania dotychczasowej pracy. W przypadku dzieci następstwa niedosłuchu mogą być jeszcze poważniejsze. Jeśli pozostawi się je bez pomocy, zahamowany zostaje ich rozwój intelektualny, a także społeczny. Jeśli jednak dziecko urodzi się głuche lub z głębokim niedosłuchem, pozbawione odpowiedniej pomocy będzie człowiekiem głuchoniemym.


W decybelach

Rozgraniczenie między niedosłuchami różnego stopnia a głuchotą wprowadzono po to, by określić z jak poważną zmianą mamy do czynienia. - Ubytek słuchu wyrażamy w decybelach. Za lekki uważamy ubytek 20 – 40 dB, umiarkowany 40 – 70 dB, znaczny 70 – 90 dB, a powyżej 90 dB to już ubytek głęboki, czyli głuchota - mówi dr med. Józef Mierzwiński, ordynator Oddziału Otolaryngologii Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy. Niedosłuchy dzieli się w zależności od okresu wystąpienia, na wady wrodzone i nabyte. Wrodzone to takie, które wystąpiły jeszcze przed urodzeniem się dziecka lub w okresie okołoporodowym. Nabyte to te, które pojawiły się u człowieka po porodzie.


Uważać już w ciąży

Przyczyny wrodzonych wad słuchu są bardzo różne poczynając od wad genetycznych, poprzez różne czynniki, które mogą uszkodzić narząd słuchu w czasie ciąży. Szczególnie niebezpieczne są różyczka czy zwykła grypa, ale także inne wirusowe infekcje u matek. Czynnikiem uszkadzającym mogą być również leki, alkohol, przewlekły nikotynizm czy choroby metaboliczne jak np. cukrzyca. Mama w ciąży pamiętać musi więc, że wszystko co je, pije i robi może mieć wpływ na rozwój narządów wewnętrznych dziecka, w tym na narząd słuchu. W zasadzie wszystkie opisane czynniki mogą również uszkodzić słuch po porodzie i w życiu dorosłym.


Głuchota z słuchawek

Istnieją również wady genetyczne, które ujawniają się jako nabyta głuchota wiele lat po porodzie czy w życiu dorosłym. Wśród nabytych wad słuchu przyczyny mogą być również zupełnie inne. Wymienić należy tu wszelkie formy ostrego i przewlekłego zapalenia ucha, które doprowadzają do uszkodzenia błony bębenkowej i kosteczek słuchowych, również urazy mechaniczne (najczęściej czyszczenie patyczkami przewodów słuchowych!) i uraz akustyczny. Pod tym fachowym pojęciem często ukrywa się zwyczajne zbyt głośne słuchanie muzyki, zwłaszcza z przenośnych odtwarzaczy. Ostatnie badania epidemiologiczne wykazały, że jest to problem dotykający do kilkunastu procent młodzieży.

Autor: Małgorzata Januchowska