Dla dobra wszystkich

Lepiej być zdrowym i bogatym niż chorym i biednym. Jednak choroba może dopaść każdego, czyli wszyscy jesteśmy potencjalnymi pacjentami. Często jednak zapominamy, że mamy swoje prawa.

Lepiej być zdrowym i bogatym niż chorym i biednym. Jednak choroba może dopaść każdego, czyli wszyscy jesteśmy potencjalnymi pacjentami. Często jednak zapominamy, że mamy swoje prawa.

Wiele organizacji i stowarzyszeń pomaga pacjentom. Ich przedstawiciele, widząc pogłębiającą się zapaść systemu ochrony zdrowia, podjęli działania mające na celu utworzenie zrzeszenia. Dnia 28 lutego 2006 roku powstała Federacja Pacjentów Polskich (FPP) z siedzibą w Warszawie. U podstaw powstania Federacji leżało zbudowanie organizacji promującej pozycję pacjenta w systemie ochrony zdrowia. Chodzi zarówno o pacjenta faktycznego, jak i potencjalnego.


Od pacjenta do partnera

Priorytetem federacji jest przede wszystkim zmiana nastawienia pacjenta do jego roli w całym systemie ochrony zdrowia. Chodzi o to, że pacjenci powinni być partnerami i wiedzieć, że zgodnie z własnymi możliwościami oraz wyborem mają prawo i obowiązek uczestniczenia w podejmowaniu decyzji związanych z opieką zdrowotną, która ma wpływ na ich życie.

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez SMG/KRC, ponad 40 proc. społeczeństwa nie słyszało w ogóle o prawach pacjenta, a spośród tych, którzy są świadomi ich istnienia, prawie 40 proc. nie potrafi wymienić żadnego konkretnego przysługującego im prawa.

Federacja Pacjentów Polskich walczy o zwiększenie świadomości zarówno samych pacjentów, jak i edukację stowarzyszeń reprezentujących pacjentów oraz personelu medycznego.


Walka o swoje prawa

Kolejnym bardzo ważnym zadaniem Federacji Pacjentów Polskich jest dostarczanie skierowanej do parlamentu, rządu i samorządów na temat podstawowych problemów pacjentów oraz systemu ochrony zdrowia w Polsce. Federacja aktywnie pracuje nad projektem ustawy o prawach pacjenta i zabiega o ustanowienie urzędu Rzecznika Praw Pacjenta oraz jest uczestnikiem wszystkich wydarzeń, w których ważą się losy opieki zdrowotnej. Takim niezwykle ważnym wydarzeniem było zaproszenie ze strony premiera Donalda Tuska do udziału w pracach „Białego Szczytu" Dzięki temu spotkaniu reprezentantów wszystkich środowisk zainteresowanych naprawą sytuacji pacjenta przyczyniono się do wypracowania dokumentu końcowego, który jest uważany za strategię dalszej reformy systemu ochrony zdrowia.


Współpraca daje większe szanse

Federacja zajmuje się wspieraniem i aktywizacją środowisk działających na rzecz pacjenta. Integruje różne grupy i organizacje pacjentów. Konsolidacja całego środowiska pozwala na wywieranie większego nacisku na władze w celu uzyskania oczekiwanych przez pacjentów korzyści związanych z ochroną zdrowia. Wiadomo, że działania pojedynczych stowarzyszeń mają mniejszą siłę przebicia przez pancerz biurokracji czy bezwładu ustawodawczego. Federacja organizuje co roku objazd wszystkich miast wojewódzkich, podczas którego spotyka się z przedstawicielami różnych organizacji zrzeszających pacjentów, a także z samymi pacjentami. Urządza seminaria, odczyty i panele dyskusyjne, które mają na celu aktywizację terenowych środowisk.

Autor: Małgorzata Jaworska