Diamap – plan badań nad cukrzycą

Europa ma już strategiczny plan rozwoju badań nad cukrzycą do 2019 roku.  Projekt Komisji Europejskiej nosi nazwę DIAMAP. Ważnym celem programu jest stworzenie Europejskiej Platformy Klinicznych Badań nad Cukrzycą.

Europa ma już strategiczny plan rozwoju badań nad cukrzycą do 2019 roku.  Projekt Komisji Europejskiej nosi nazwę DIAMAP. Ważnym celem programu jest stworzenie Europejskiej Platformy Klinicznych Badań nad Cukrzycą.

Cukrzyca jest jednym z największych wyzwań dla opieki medycznej w XXI wieku. Ze względu na dramatyczny wzrost liczby zachorowań na to schorzenie, obserwowany w ostatnich dekadach na całym świecie, Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznała je za pierwszą niezakaźną epidemię.

Cukrzyca jest zaburzeniem w metabolizmie glukozy, które objawia się zbyt wysokim poziomem tego cukru we krwi. 90 proc. przypadków tej choroby stanowi cukrzyca typu 2, która dotyka najczęściej ludzi w wieku średnim oraz starszym i jest ściśle związana z nadwagą i brakiem aktywności fizycznej. Znacznie rzadsza cukrzyca typu 1 rozwija się przede wszystkim u dzieci i młodzieży i jest efektem uszkodzenia komórek beta trzustki produkujących insulinę przez komórki odporności. Obydwa typy cukrzycy - zwłaszcza źle leczone - zwiększają ryzyko poważnych, groźnych dla życia powikłań, jak niewydolność nerek, choroby układu krążenia, amputacja nogi oraz uszkodzenie wzroku.

Obecnie na świecie żyje 285 mln ludzi z cukrzycą, a - jak szacują eksperci - w 2030 r. liczba ta może dojść do 438 mln. W 27 krajach Unii Europejskiej cierpi na nią ponad 30 mln osób, a w całej Europie - ponad 55 mln; natomiast drugie tyle ma zaburzenia metabolizmu glukozy uważane za wstęp do rozwoju cukrzycy.

Koszty związane z cukrzycą ciągle rosną - w większości krajów członkowskich UE na leczenie cukrzycy i jej powikłań przeznacza się 10 proc. z całego budżetu na opiekę medyczną. W niektórych państwach odsetek ten dochodzi nawet do 18,5 proc. Z raportu DIAMAP wynika, że poziom finansowania badań w dziedzinie diabetologii w UE jest nieproporcjonalnie mały - około 500 mln euro rocznie - w stosunku do wydatków przeznaczanych na opiekę medyczną nad pacjentami z cukrzycą - 50 mld euro na rok.

Naukowcy zrzeszeni w Sojuszu na rzecz Europejskich Badań Diabetologicznych (EURADIA) opracowali obszerną strategię na lata 2010-19, która ma pomóc zintensyfikować badania w dziedzinie diabetologii. Plany dotyczą m.in. badań nad genetyką i epidemiologią cukrzycy oraz zastosowaniem ich wyników w zapobieganiu i leczeniu tego schorzenia, stworzenia nowych strategii prewencji cukrzycy typu 1 i typu 2 oraz ich powikłań związanych z uszkodzeniem małych i dużych naczyń krwionośnych, opracowania skutecznych metod ochrony komórek beta trzustki, które produkują insulinę.

Ważnym celem programu jest stworzenie Europejskiej Platformy Klinicznych Badań nad Cukrzycą, która ma ułatwić przekładanie wyników badań podstawowych na praktykę kliniczną przynoszącą bezpośrednie korzyści pacjentom. Nowa strategia poprawi przede wszystkim skuteczność leczenia i profilaktyki cukrzycy. Zaowocuje też lepszą koordynacją badań, pozwoli wykorzystać ekspertów z danego regionu i zwiększyć konkurencyjność.

Autor: Świat Zdrowia, PAP