Depresja poporodowa

Depresja poporodowa jest częstym schorzeniem kobiet, które urodziły dziecko, ale ujawnia się wkrótce po porodzie.

Depresja poporodowa jest częstym schorzeniem kobiet, które urodziły dziecko, ale ujawnia się wkrótce po porodzie.

W pierwszych 3-4 dniach po narodzinach dziecka u matki może pojawić się pogorszenie nastroju, określane mianem baby blues. Depresja poporodowa ujawnia się po 4-6 tygodniach, gdy nadal utrzymuje się baby blues. Występuje u 10-15 proc. matek, często nie jest jednak zauważalna, a u połowy dotkniętych nią kobiet choroba ta nie jest w ogóle rozpoznawana.Specjaliści zalecają, aby zwracać uwagę na takie objawy jak płaczliwość i głębokie przygnębienie. Niepokojące jest, że matka nie potrafi podjąć najprostszej decyzji, np. czy ma przewinąć lub wykąpać dziecko. Żyje w ciągłym lęku o zdrowie dziecka, ciągle sprawdza czy nie ma ono ukrytych wad. Za wszelkie nieprawidłowości obwinia siebie. Na tego rodzaju zaburzenia bardziej narażone są matki w młodym wieku, które nie planowały ciąży. A także te, które mają złe relację z małżonkiem lub partnerem i nie czują wsparcia ze strony rodziny. U niektórych kobiet występują jeszcze poważniejsze zaburzenia - psychozy poporodowe, ale zdarzają się one rzadko, jedynie u 0,2 proc. matek.Depresja poporodowa niekorzystnie wpływa na rozwój dziecka. Zaburzona zostaje więź z matką, co zakłóca jego rozwój emocjonalny. W wieku szkolnym sprawia ono większe trudności i ma zaburzenia snu. Przez matkę i otoczenie postrzegane jest jako dziecko ogólnie sprawiające większe trudności.

 

Autor: PAP – Nauka w Polsce