Dążenie do doskonałości: Enfamil Premium

Enfamil Premium z LIPILEM to wzorowana na mleku matki alternatywa dla mam, które nie mogą karmić naturalnie. Jego formuła ma zapewniać niemowlętom optymalne warunki rozwoju, podobne do tych, które daje karmienie piersią.

Ta różnica poziomów może być determinująca dla rozwoju wzroku u dziecka, ponieważ działanie DHA może zależeć od podawanej ilości. Wszystkie badania nad DHA i rozwojem ostrości wzroku, przeprowadzone z mlekiem modyfikowanym zawierającym 0,3% DHA lub niezawierającym tego składnika udowodniły, że niemowlęta otrzymujące DHA, poza właściwą szybkością wzrastania i przybierania na wadze w porównaniu z dziećmi karmionymi piersią, miały lepszą ostrość wzroku niż dzieci otrzymujące mieszankę niezawierającą DHA. Innymi słowy, mleko zawierające 0,3% DHA pozwoliło dzieciom na odniesienie tych samych korzyści, pod względem rozwoju ogólnego i rozwoju narządu wzroku, jak uzyskiwane przez dzieci karmione piersią.


Dostarczyć niezbędne składniki

Dla mam, które nie mogą karmić naturalnie Enfamil Premium to alternatywa poparta naukową oceną. Skład i poziom kwasów tłuszczowych zawartych w Enfamil Premium z LIPILEM jest wzorowany na mleku matki.

Mleka Enfamil mają dobry, lubiany przez dzieci, smak i przyjemny zapach. Stolce niemowląt karmionych Enfamil Premium są zbliżone do stolców niemowląt karmionych piersią, co stanowi dowód na doskonałe tolerowanie tego mleka przez system trawienny dzieci.

WAŻNA INFORMACJA: Karmienie piersią jest najlepszym sposobem żywienia niemowlęcia. Aby osiągnąć najlepsze efekty, należy dbać o dietę w czasie ciąży i po urodzeniu dziecka i nie decydować się na nieuzasadnione dokarmianie. Karmienie butelką może powodować osłabienie laktacji. Podczas przygotowywania posiłku należy przestrzegać instrukcji podanej na opakowaniu oraz zasad higieny. Przed rozpoczęciem karmienia butelką należy rozważyć korzyści finansowe płynące z karmienia piersią. W sprawach dotyczących żywienia niemowląt rodzice powinni zasięgnąć porady lekarza.

Mleko matki stanowi najbardziej wartościowy, pod względem odżywczym, pokarm dla niemowlęcia; specjaliści od żywienia dzieci nie bez kozery określają je mianem „złotego standardu". W pokarmie matki znajduje się ponad 50% nienasyconych kwasów tłuszczowych. Szczególnie istotne dla rozwoju dziecka są dwa z nich: DHA (dokozaheksanowy) i ARA (arachidonowy). Kwas DHA (należący do rodziny omega 3) jest niezbędny dla rozwoju komórek siatkówki oka oraz całego układu nerwowego. ARA (należący do rodziny omega 6) zaś jest kluczowym składnikiem błon komórkowych i prekursorem różnych mediatorów chemicznych, czyli substancji zapewniających sprawne funkcjonowanie organizmu.

Enfamil Premium zawiera unikalną kompozycje wspomnianych kwasów - LIPIL, których ilości odpowiadają średnim zawartościom naturalnie znajdującym się w mleku matki. Badania naukowe udowodniły, że podawanie niemowlętom niekarmionym piersią mleka wzbogaconego w LIPIL korzystnie wpływa na ostrość wzroku.


Niemożliwe staje się możliwe

W sytuacjach, gdy karmienie piersią jest niemożliwe, mleko modyfikowane powinno zapewnić optymalny rozwój dziecka poprzez dostarczenie mu pożywienia o składzie jak najbardziej zbliżonym do mleka matki. Chociaż obecnie minimalną zawartość DHA w mieszance mlecznej określa się często jako 0,2%, Europejski Urząd ds. bezpieczeństwa Żywności potwierdził, że zawartość co najmniej 0,3% DHA wspiera prawidłowy rozwój wzroku.

Autor: Magdalena Ryś

Komentarze