Cukrzyca pozbawia mózg cholesterolu

Nieleczona cukrzyca zmniejsza wytwarzanie cholesterolu, potrzebnego do działania mózgu.

Nieleczona cukrzyca zmniejsza wytwarzanie cholesterolu, potrzebnego do działania mózgu.

Choć w powszechnej świadomości cholesterol kojarzy się z miażdżycą, jego pochodne występują w błonie każdej komórki ludzkiej czy zwierzęcej, działając na nią stabilizująco i decydują o wielu jej własnościach. W przypadku komórek nerwowych cholesterol jest niezbędny do wytwarzania synaps, przekazujących sygnały nerwowe - dlatego mózg wytwarza własny cholesterol, a jego niedobór wiąże się z podwyższonym ryzykiem choroby Alzheimera i innych chorób neurodegeneracyjnych.


Ronald Kahn i jego koledzy z Harvard Medical School w Bostonie porównali ekspresję genów w próbkach tkanki mózgowej, pobranych od myszy z cukrzycą typu I i II oraz zdrowych myszy. Okazało się, że aktywność genów zaangażowanych w wytwarzanie cholesterolu w ważnej części mózgu - podwzgórzu - była w obu grupach myszy z cukrzycą mniejsza o 25 proc. Podawanie insuliny przywracało normalną produkcję cholesterolu. Wyniki dalszych badań mogą mieć istotne znaczenie dla lepszego leczenia neuropatii cukrzycowej, która jest poważnym powikłaniem coraz częściej występującej cukrzycy. Diabetycy częściej cierpią także na depresję, zaniki pamięci i zaburzenia odżywiania.

Autor: Świat Zdrowia, PAP