Co to jest osobowość silna immunologicznie?

Psychologowie wyróżniają  osiem cech, które powodują, że dobrze radzimy sobie ze stresem. Sprawdź, czy należysz do szczęśliwców posiadających osobowość silną immunologicznie.

Psychologowie wyróżniają  osiem cech, które powodują, że dobrze radzimy sobie ze stresem. Sprawdź, czy należysz do szczęśliwców posiadających osobowość silną immunologicznie.

Osiem cech decydujących o zdrowiu:


Wrażliwość na sygnały wewnętrzne

Dużym atutem jest zdolność do słuchania własnego organizmu. Ludzie, którzy rozpoznają sygnały ciała, takie jak ból, zmęczenie, złe samopoczucie, czy smutek, lepiej sobie radzą z trudnościami.


Zdolność do zwierzeń

Ujawnianie sekretów, urazów i uczuć względem samych siebie i innych ma korzystny wpływ na zdrowie psychiczne i fizyczne.


Siła charakteru

Wyróżnia się trzy elementy siły charakteru: zaangażowanie, kontrola i wyzwanie. Przez zaangażowanie rozumie się aktywne włączanie się w pracę, twórcze działanie oraz żywe związki z ludźmi. Kontrola oznacza poczucie, że można wpływać na jakość własnego życia, zdrowia i sytuację społeczną. Wyzwanie to postawa, która traktuje sytuacje stresujące jako sposobność do korzystnych zmian. Ludzie obdarzeni tymi cechami mają silniejszy układ immunologiczny.


Asertywność

Ludzie , którzy wyrażają swoje potrzeby i uczucia łatwiej opierają się chorobom immunologicznym. Zauważono także powiązanie między siłą immunologiczną a zdolnością odnalezienia sensu życia w stresujących okolicznościach.


Tworzenie związków opartych na miłości

Związki takie są oparte na ufności i są bezinteresowne. Nie bazują na sfrustrowanej potrzebie dominacji czy też niezaspokojonej potrzebie bezpieczeństwa i opieki. Naturalnym wyrazem miłości jest zdrowe pomaganie innym (ale nie własnym kosztem) i altruizm.


Zdrowe pomaganie

Osoby zaangażowane w pomaganie innym zyskują korzyści nie tylko w sferze psychicznej czy duchowej, lecz także w sferze fizycznej. Mniej chorują.


Wszechstronność i integracja

Są one wyrażane przez różnorakie zainteresowania i role w różnych dziedzinach życia – jako zainteresowania zawodowe, pozazawodowe, hobby, pracę charytatywną, twórczość artystyczną, podróże etc. Ludzie, których osobowość posiada różnorodne aspekty lepiej znoszą trudne sytuacje życiowe. Są odporniejsi na stres, depresję, grypę i inne choroby. Mają także większe poczucie własnej wartości.


Uważność

Uważność to zdolność do skupiania uwagi na „tu i teraz”, na tym, w co jesteśmy aktualnie zaangażowani – na pracy , kontakcie z drugim człowiekiem, na realiach życia. Uważność to także pamiętanie o różnych aspektach naszego życia, o potrzebach naszych i potrzebach innych ludzi, dbanie o relacje.

Autor: Andżelika Korczak-Urban, psycholog