Co to jest osobowość silna immunologicznie?

Psychologowie wyróżniają  osiem cech, które powodują, że dobrze radzimy sobie ze stresem. Sprawdź, czy należysz do szczęśliwców posiadających osobowość silną immunologicznie.

Osiem cech decydujących o zdrowiu:


Wrażliwość na sygnały wewnętrzne

Dużym atutem jest zdolność do słuchania własnego organizmu. Ludzie, którzy rozpoznają sygnały ciała, takie jak ból, zmęczenie, złe samopoczucie, czy smutek, lepiej sobie radzą z trudnościami.


Zdolność do zwierzeń

Ujawnianie sekretów, urazów i uczuć względem samych siebie i innych ma korzystny wpływ na zdrowie psychiczne i fizyczne.


Siła charakteru

Wyróżnia się trzy elementy siły charakteru: zaangażowanie, kontrola i wyzwanie. Przez zaangażowanie rozumie się aktywne włączanie się w pracę, twórcze działanie oraz żywe związki z ludźmi. Kontrola oznacza poczucie, że można wpływać na jakość własnego życia, zdrowia i sytuację społeczną. Wyzwanie to postawa, która traktuje sytuacje stresujące jako sposobność do korzystnych zmian. Ludzie obdarzeni tymi cechami mają silniejszy układ immunologiczny.


Asertywność

Ludzie , którzy wyrażają swoje potrzeby i uczucia łatwiej opierają się chorobom immunologicznym. Zauważono także powiązanie między siłą immunologiczną a zdolnością odnalezienia sensu życia w stresujących okolicznościach.


Tworzenie związków opartych na miłości

Związki takie są oparte na ufności i są bezinteresowne. Nie bazują na sfrustrowanej potrzebie dominacji czy też niezaspokojonej potrzebie bezpieczeństwa i opieki. Naturalnym wyrazem miłości jest zdrowe pomaganie innym (ale nie własnym kosztem) i altruizm.


Zdrowe pomaganie

Osoby zaangażowane w pomaganie innym zyskują korzyści nie tylko w sferze psychicznej czy duchowej, lecz także w sferze fizycznej. Mniej chorują.


Wszechstronność i integracja

Są one wyrażane przez różnorakie zainteresowania i role w różnych dziedzinach życia – jako zainteresowania zawodowe, pozazawodowe, hobby, pracę charytatywną, twórczość artystyczną, podróże etc. Ludzie, których osobowość posiada różnorodne aspekty lepiej znoszą trudne sytuacje życiowe. Są odporniejsi na stres, depresję, grypę i inne choroby. Mają także większe poczucie własnej wartości.


Uważność

Uważność to zdolność do skupiania uwagi na „tu i teraz”, na tym, w co jesteśmy aktualnie zaangażowani – na pracy , kontakcie z drugim człowiekiem, na realiach życia. Uważność to także pamiętanie o różnych aspektach naszego życia, o potrzebach naszych i potrzebach innych ludzi, dbanie o relacje.

Autor: Andżelika Korczak-Urban, psycholog