Co mówi ciało?

Badania naukowe wykazują, iż ponad 80 procent informacji odbieranych przez ludzi w procesie komunikacji przesyłanych jest niewerbalnie, czyli za pomocą mowy ciała. Jest to język, który wykorzystujemy podświadomie. Podświadomie też odczytujemy go u innych.

Badania naukowe wykazują, iż ponad 80 procent informacji odbieranych przez ludzi w procesie komunikacji przesyłanych jest niewerbalnie, czyli za pomocą mowy ciała. Jest to język, który wykorzystujemy podświadomie. Podświadomie też odczytujemy go u innych.

Postawa ciała – wyprostowana oznacza pewność siebie. Zgarbiona z głową pochyloną w dół, wręcz przeciwnie. Sylwetka lekko pochylona do przodu podczas rozmowy świadczy o chęci słuchania i przyjmowania informacji. Nie bez znaczenia jest też sposób ubierania się. Często decyduje o pierwszym wrażeniu, jakie wywiera się na rozmówcy. Odpowiedni ubiór szczególnie ważny jest na rozmowach biznesowych.


Gesty i miny

Każdy człowiek w mniejszym bądź większym stopniu gestykuluje, ważne, by z tym nie przesadzać. Gesty mają wspomóc przekaz słowny, a nie go zastąpić. Dużo odczytać można również z mimiki twarzy. Ktoś, kto się złości, zazwyczaj marszczy brwi. Uśmiech oznacza przyjazne nastawienie do rozmówcy, a łzy mogą oznaczać smutek lub wzruszenie. Poza podstawowymi wyrazami twarzy, które rozpoznają już dzieci, są też inne, mniej oczywiste.

Przykładowo, gdy rozmówca mówiąc, znacząco drapie się po nosie lub pociera oko, może to oznaczać, że nie mówi prawdy. Jednak stawiając tego typu wnioski, trzeba bardzo uważać, być może rozmówcę naprawdę tylko swędział nos.


Patrzeć w oczy?

Nie bez znaczenia jest też kontakt wzrokowy. Specjaliści twierdzą, że optymalnie rozmówcy patrzą sobie w oczy około 60 procent czasu rozmowy. Jeśli kontakt wzrokowy utrzymywany jest przez mniej niż 40 procent czasu, może oznaczać brak zainteresowania rozmową lub nieufność, zaś osoba, która powyżej 70 procent czasu patrzy w oczy rozmówcy, może zostać odebrana jako natarczywa, nachalna lub wysyłająca podteksty seksualne.

Podczas każdego typu rozmowy najważniejsze jest zachowanie spójności komunikacyjnych, czyli dopasowania treści – wypowiadanej głosem, do sposobu komunikowania się – wypowiadanego ciałem. Tylko wtedy można zostać zrozumianym tak, jak jest to w zamiarach osoby przekazującej informację.

Autor: Oprac.AŁ