Choroby zastawek

Nasze serce ma cztery zastawki, a ich praca jest bardzo istotna dla jego sprawnej i efektywnej czynności jako pompy.

Nasze serce ma cztery zastawki, a ich praca jest bardzo istotna dla jego sprawnej i efektywnej czynności jako pompy.

Nasze serce ma cztery zastawki, ich praca jest bardzo istotna dla sprawnej i efektywnej czynności serca jako pompy. Wady zastawek mogą być wrodzone lub nabyte w wyniku uszkodzenia ich struktury w przebiegu różnych chorób (choroba reumatyczna, nadciśnienie tętnicze, miażdżyca, zapalenie wsierdzia i inne).

Generalnie, wady zastawek można podzielić na dwie grupy: niedomykalność zastawek, kiedy płatki zastawek nie do końca hamują wsteczny przepływ krwi oraz zwężenie zastawek, czyli stenozę, kiedy przepływ krwi przez zastawki staje się utrudniony z powodu ich niepełnego otwierania się. Zastawka może jednocześnie być zwężona i nieszczelna, także choroba może dotyczyć kilku zastawek jednocześnie. Pojawiające się objawy nie są charakterystyczne dla konkretnej wady jednej zastawki.

Są to: zmęczenie, osłabienie, bóle dusznicowe, zawroty głowy, omdlenia, duszność pojawiająca się podczas wysiłku, czasem nasilająca się przy leżeniu, zaburzenia rytmu serca, wahania ciśnienia krwi (zbyt niskie lub zbyt wysokie), obrzęki nóg, nudności, brak apetytu, szmery w czasie osłuchiwania serca stetoskopem przez lekarza. Charakterystyczne są okresowe zaostrzenia objawów.

Badania: EKG, echokardiografia, RTG klatki piersiowej, cewnikowanie serca z pomiarem ciśnień w komorach serca, koronarografia przed planowym zabiegiem kardiochirurgicznym korekcji wady zastawkowej. Leczenie operacyjne jest wskazane w przypadku niektórych wad zastawkowych, szczególnie, jeśli towarzyszą im objawy niewydolności krążenia. Wymiana zastawki powinna być przeprowadzona również wtedy, jeśli do uszkodzenia zastawki doprowadziła niedawna infekcja bakteryjna. Chirurgia zastawek serca polega na korekcji budowy naturalnej zastawki serca, wszczepieniu zastawki zbudowanej z tworzywa sztucznego, z tkanek innych zwierząt lub zastawki pobranej od dawcy.

Autor: Daria Kaczmarek