Choroba alzheimera - fakty i mity

Na świecie na chorobę Alzheimera cierpi kilkanaście milionów ludzi, w Polsce – około 250 tys., a według szacunków ekspertów do 2040 roku ich liczba jeszcze się potroi.

Na świecie na chorobę Alzheimera cierpi kilkanaście milionów ludzi, w Polsce – około 250 tys., a według szacunków ekspertów do 2040 roku ich liczba jeszcze się potroi.

Przyczyny choroby Alzheimera nie zostały dokładnie poznane

FAKT. Choroba Alzheimera należy do otępień pierwotnych o nieustalonych przyczynach. Polega na zmianach zwyrodnieniowych w mózgu, a dokładniej na odkładaniu się w mózgu dwóch patologicznych białek (beta-amyloidu i białka tau), co prowadzi do utraty zdolności pełnienia prawidłowych funkcji przez komórki, a w efekcie do ich zaniku.

Zanik tkanki nerwowej prowadzi do zaburzenia działania mózgu i nieprawidłowego przekazywania informacji pomiędzy poszczególnymi komórkami nerwowymi, co z kolei doprowadza do utraty pamięci, kojarzenia, pojmowania, trzeźwego myślenia, zdolności uczenia się, a także do pogorszenia się umiejętności komunikacyjnych.

Dochodzi również do znacznego obniżenia zdolności radzenia sobie z codziennymi czynnościami. Choroba Alzheimera to zwyrodnieniowa, postępująca i nieuleczalna choroba mózgu, a proces, który zachodzi w mózgu osoby chorej, może trwać przez wiele lat (10-20) przed wystąpieniem objawów choroby.


Czytaj więcej o chorobie Alzheimera:


Do czynników ryzyka należy wyłącznie wiek chorego

MIT. Choć przyczyny choroby Alzheimera nie zostały dokładnie poznane, udało się jednak wyodrębnić pewne czynniki podwyższające ryzyko jej wystąpienia. Do jednego z ważniejszych czynników ryzyka wciąż należy wiek, gdyż prawdopodobieństwo zachorowania na Alzheimera zwiększa się z wiekiem (ryzyko wystąpienia choroby zwiększa się powyżej 65 roku i podwaja się co każde 5 lat (licząc od 65 roku życia), a po przekroczeniu 85 lat wynosi niemal 50 proc., choć znane są przypadki zachorowań u osób, które ukończyły 40 i 50 lat), ale nie bez znaczenia jest również genetyka. Naukowcy dowodzą, że w przypadku osób, których rodzice lub rodzeństwo chorują na Alzheimera, ryzyko zachorowania może być 2 lub nawet 3 razy większe niż u osób, w rodzinie których nie odnotowano przypadku zachorowania. Oprócz tego do czynników ryzyka można zaliczyć choroby naczyń (miażdżyca, nadciśnienie tętnicze) oraz przebyte urazy głowy.


Wszystkie dostępne obecnie metody leczenia choroby Alzheimera to leczenie objawowe

FAKT. Wciąż nieznane są metody skutecznego leczenia przyczynowego choroby Alzheimera, co oznacza, że nie można trwale zahamować procesu chorobowego. Można za to stosować leki, które spowalniają przebieg choroby i opóźniają pojawienie się nowych objawów. Trzeba jednak pamiętać o tym, iż mimo dostępności ponad 200
różnych środków przeznaczonych do leczenia tej choroby, tylko nieliczne z nich posiadają udowodnione działanie terapeutyczne. Za skuteczne uznane są inhibitory esterazy acetylocholinowej (AChEI), które mogą przyczynić się do zmniejszenia występujących zaburzeń zachowania.

Według wyników badań dzięki Achai można uzyskać zatrzymanie postępów choroby na okres ponad dwóch lat. Kurację należy jednak rozpocząć jak najwcześniej, zwiększa to szanse chorego na dłuższe utrzymanie samodzielności. W Polsce dostępne są obecnie trzy substancje czynne z tej grupy (AChEI): donopezil (Donepex, Aricept, Cobnition, Yasnal), riwastigmina (Exelon), galantamina (Reminyl). Warto pamiętać również o tym, że w procesie leczenia choroby Alzheimera ważną rolę odgrywa psychoterapia, fizjoterapia oraz terapia zajęciowa.

Autor: Oprac. KB / jot