​Choroba Alzheimera – etapy. Jak szybko postępuje choroba Alzheimera?

Choroba Alzheimera to zwyrodnieniowa choroba mózgu, której przebieg można podzielić na kilka etapów. W pierwszej fazie objawy choroby Alzheimera często przypisuje się procesowi starzenia. Problemy z pamięcią, zaburzenia funkcji poznawczych i wykonawczych, problemy z uczeniem się nowych rzeczy, obniżenie sprawności psychicznej, wahania nastroju, osłabienie zainteresowań, zaburzenia orientacji przestrzennej - te i inne objawy choroby Alzheimera z czasem nabierają na sile. Jak szybko postępuje choroba?

Choroba Alzheimera to zwyrodnieniowa choroba mózgu, której przebieg można podzielić na kilka etapów. W pierwszej fazie objawy choroby Alzheimera często przypisuje się procesowi starzenia. Problemy z pamięcią, zaburzenia funkcji poznawczych i wykonawczych, problemy z uczeniem się nowych rzeczy, obniżenie sprawności psychicznej, wahania nastroju, osłabienie zainteresowań, zaburzenia orientacji przestrzennej - te i inne objawy choroby Alzheimera z czasem nabierają na sile. Jak szybko postępuje choroba?

Choroba Alzheimera (potocznie „alzheimer”) to nieuleczalna choroba neurodegeneracyjna, która zaliczana jest do grupy zaburzeń otępiennych. Przebieg choroby dzieli się na kilka etapów, w których pojawiają się nieco inne objawy lub intensyfikują się objawy występujące w pierwszej fazie choroby.


Choroba Alzheimera – etap predemencyjny

 • łagodne zaburzenia funkcji poznawczych;
 • problemy z liczeniem;
 • problemy z orientacją przestrzenną.

Na tym etapie choroby Alzheimera pojawiają się pierwsze symptomy zwiastujące zaburzenia funkcji poznawczych. Problemy z pamięcią (zaburzenia tzw. pamięci świeżej), zaburzenia językowe, problemy z liczeniem, problemy z orientacją przestrzenną – tego typu objawy często utożsamiane są z naturalnym procesem leczenia, dlatego choroba często wykrywana jest dopiero w kolejnych stadiach. W niektórych przypadkach lekkie zaburzenia poznawcze nie oznaczają początku otępienia typu alzheimerowskiego - tego typu objawy u niektórych osób potrafią utrzymywać się latami i wskazywać jedynie na większe ryzyko choroby Alzheimera w później starości.


Choroba Alzheimera – etap pierwszy

 • zmiana osobowości;
 • zmiana zachowań;
 • problemy z pamięcią krótkotrwałą;
 • pytanie kilka razy o to samo.

W pierwszym etapie choroby Alzheimera bliscy mogą zaobserwować u chorego zmianę osobowości i zmianę zachowań (np. w wyniku zaburzeń chory może odkładać przedmioty w nietypowe miejsca – ma później problem z ich znalezieniem i obwinia otoczenie o ich schowanie). Występują również zaburzenia kontroli emocjonalnej (np. śmiech w nieodpowiednim momencie, agresja słowna bez powodu) i wahania nastroju.


Na tym etapie chory może kilka razy pytać o to samo, mylić dni tygodnia, zapominać o sprawach, o których zawsze pamiętał (np. płacenie rachunków), tracić wątek po wypowiedzeniu kilku zdań. Pojawiają się też problemy z dotarciem do celu lub gubienie się w dobrze znanej okolicy.


Choroba Alzheimera – etap drugi

 • objawy nasilają się;
 • wybuchy agresji, zmienność nastroju;
 • możliwe omamy, halucynacje i urojenia;
 • wykonywanie bezcelowych czynności;
 • wymagane wsparcie w prostych czynnościach.

Na tym etapie narastają wcześniej zauważane objawy choroby Alzheimera i pojawiają się kolejne zaburzenia zachowania (np. błądzenie, nagłe wybuchy agresji i złości, chodzenie bez celu, bezcelowe powtarzanie czynności.


Często pojawiają się omamy, halucynacje (zarówno wzrokowe, jak i słuchowe) i urojenia (np. przekonanie chorego, że został okradziony przez kogoś bliskiego). Poza problemami z tzw. pamięcią świeżą mogą się również pojawiać problemy z pamięcią długotrwałą.


Chory na tym etapie choroby może stracić poczucie rzeczywistości – np. mieszają mu się wydarzenia z filmu z prawdziwymi wydarzeniami. W niektórych przypadkach pojawiają się problemy ze snem, normalny tryb życia przechodzi w życie nocne i częste drzemki w ciągu dnia. Na drugim etapie chory często wymaga już pomocy w czynnościach, takich jak ubieranie się czy spożywanie posiłków.


Choroba Alzheimera – etap trzeci

 • zaawansowana postać choroby
 • spowolnienie ruchów;
 • siedzący tryb życia;
 • nietrzymanie moczu i stolca;
 • konieczna pomoc w podstawowych czynnościach.

Na tym etapie postępują objawy związane z zaburzeniami ruchowymi – występuje spowolnienie ruchów. Tryb życia staje się siedzący – chory nie wykazuje zainteresowania aktywnością fizyczną, może wystąpić nietrzymanie moczu i stolca.


Stopniowo chory traci kontrolę nad własnym ciałem, kontakt z otoczeniem i zdolność komunikowania swoich potrzeb – ma problem z rozpoznaniem bliskich, a nawet własnego odbicia w lustrze. W zaawansowanym stadium choroby Alzheimera niezbędna jest stała pielęgnacja chorego i pomoc w podstawowych czynnościach.

Autor: Jacek Krajl