Cewnikowanie prawostronne

Badanie to przeprowadza się u chorych z niewydolnością serca w celu oceny właściwego rozpoznania lub zaawansowania choroby, planując przeszczep serca.

Badanie to przeprowadza się u chorych z niewydolnością serca w celu oceny właściwego rozpoznania lub zaawansowania choroby, planując przeszczep serca.

Badanie trwa około pół godziny i wiąże się z kilkudniowym pobytem w szpitalu. Jest to badanie umożliwiające ocenę ciśnień w prawej części serca (prawy przedsionek i prawa komora), oporów w naczyniach oraz pomiar wskaźników pracy serca – rzutu serca i pojemności minutowej (ilość litrów krwi pompowanej przez serce w ciągu minuty).

Badanie wykonywane jest w pozycji leżącej, bez znieczulenia ogólnego, na sali zabiegowej pracowni hemodynamiki lub na sali intensywnej terapii. Rozpoczyna się wprowadzeniem igły do żyły szyjnej, podobojczykowej lub udowej. Następnie metalową igłę zamienia się na plastikową, przez którą wprowadza się cienkie wężyki tzw. cewniki przez żyły, aż do prawego przedsionka, prawej komory serca i tętnicy płucnej. Umiejscowienie cewników kontroluje się przy pomocy zapisu ciśnień lub przy pomocy prześwietlenia rentgenowskiego. Jest to badanie inwazyjne, ryzyko jest jednak bardzo niewielkie, choć wzrasta u ludzi w podeszłym wieku, w ciężkim stanie.
Przygotowanie: należy oznaczyć grupę krwi i wykonać podstawowe badania: morfologię krwi, badanie ogólne moczu, RTG klatki piersiowej; w dniu badania należy być na czczo.

Powikłania: najczęstszym powikłaniem jest powstanie krwiaka w miejscu nakłucia żyły, rzadsza jest tzw. odma opłucnowa.

Autor: Daria Kaczmarek