Brutalne gry wywołują agresję

Choć Sąd Najwyższy USA zakwestionował przyjętą przez stan Kalifornia ustawę dotyczącą zakazu sprzedaży i wypożyczania brutalnych gier wideo dzieciom, psycholodzy uważają, że gry obfitujące w przemoc mogą mieć bezpośredni wpływ na zachowanie nieletnich.

Choć Sąd Najwyższy USA zakwestionował przyjętą przez stan Kalifornia ustawę dotyczącą zakazu sprzedaży i wypożyczania brutalnych gier wideo dzieciom, psycholodzy uważają, że gry obfitujące w przemoc mogą mieć bezpośredni wpływ na zachowanie nieletnich.

Zdaniem profesora Brada Bushmana z Uniwersytetu Stanowego Ohio, wyniki analiz nie pozostawiają wątpliwości - brutalne gry wyzwalają agresję.

"Na całym świecie przeprowadzono 381 badań, w których brało udział 130 295 osób. Dostarczają one dowodów na to, że przemoc w grach może prowadzić do narastania agresji, odczuwania złości, pobudzenia fizjologicznego, w tym przyspieszonej pracy serca, oraz agresywnych zachowań. Jednocześnie zmniejsza się skłonność do pomocy innym i empatii" - podkreśla Bushman.

Inni eksperci, jak Christopher Ferguson z Texas A&M University, wskazują jednak na pozytywny aspekt gier zawierających sceny przemocy, powołując się na badania, które wykazały ich wpływ na lepsze radzenie sobie ze stresem. "Ten obszar przechodzi właśnie zmianę paradygmatu. Jesteśmy tak zajęci nowym rozumieniem związku pomiędzy przemocą w grach a agresją, że nie poświęcamy wystarczająco dużo uwagi innym aspektom" - twierdzi Ferguson.

Podsumowując polemikę, dr Douglas Gentile z Uniwersytetu Stanowego Iowa zauważa: "Decyzja sądu nie stoi w sprzeczności z wynikami badań, nie oznacza też jednak, że rodzice nie muszą się martwić. Badania świadczą bowiem o tym, że kontrolowanie tego, w jaki sposób dzieci korzystają z mediów ma ogromne znaczenie".

Autor: Świat Zdrowia, PAP