Bioconnect 2012

Łączenie biznesu biotechnologicznego z nauką - takie jest zadanie rozpoczętej dziś w Poznaniu międzynarodowej konferencji Bioconnect 2012.

Udział w niej biorą przedstawiciele branży biotechnologicznej z Polski i zagranicy. Konferencja poświęcona jest najnowszym trendom naukowo-biznesowym w zakresie m.in. medycyny personalizowanej i regeneracyjnej, rozwoju nowych leków, bioinformatyki czy nanobiotechnologii. Organizatorami drugiej edycji imprezy są Stowarzyszenie Bioregion Wielkopolska oraz NickelTechnology Park Poznań.

 

Wątkiem przewodnim tegorocznej edycji imprezy jest łączenie nauki i biznesu w kooperacje nad najnowszymi odkryciami i najnowszymi zastosowaniami branży biotechnologicznej. W trakcie konferencji zaplanowano m.in. wystąpienia na temat komórek macierzystych, medycyny regeneracyjnej a także rozwoju nowych leków, znaczeniu jakości procesu ich wytwarzania oraz możliwościach współpracy w tym zakresie pomiędzy poszczególnymi biopodmiotami.

 

Uczestnicy konferencji mogą też zapoznać się z możliwościami dofinansowania projektów badawczych ze środków krajowych i unijnych oraz zagadnieniami związanymi z ochroną prawną wynalazków biotechnologicznych.

Autor: Świat Zdrowia

Komentarze