Bezpłatna infolinia dla pacjentów

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta uruchomiło bezpłatną infolinię  dla pacjentów.

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta uruchomiło bezpłatną infolinię  dla pacjentów.

Pod bezpłatnym nr tel. 800 190 590 informacji udzielają specjaliści z zakresu z zakresu ochrony zdrowia oraz prawnicy. Bezpłatna infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-21:00.


Pacjent ma prawo do:

1. Świadczeń zdrowotnych zgodnych z aktualną wiedzą medyczną

2. Informacji o swoim stanie zdrowia

3. Zachowania przez osoby udzielające świadczeń zdrowotnych tajemnicy informacji związanych z twoim leczeniem

4. Wyrażenia zgody albo odmowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych

5. Poszanowania intymności i godności w szczególności w czasie udzielania ci świadczeń zdrowotnych

6. Dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych

7. Poszanowania życia prywatnego i rodzinnego

8. Opieki duszpasterskiej

9. Przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie

10. Zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza

Autor: Świat Zdrowia