Bezpłatna infolinia dla pacjentów

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta uruchomiło bezpłatną infolinię  dla pacjentów.

Pod bezpłatnym nr tel. 800 190 590 informacji udzielają specjaliści z zakresu z zakresu ochrony zdrowia oraz prawnicy. Bezpłatna infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-21:00.


Pacjent ma prawo do:

1. Świadczeń zdrowotnych zgodnych z aktualną wiedzą medyczną

2. Informacji o swoim stanie zdrowia

3. Zachowania przez osoby udzielające świadczeń zdrowotnych tajemnicy informacji związanych z twoim leczeniem

4. Wyrażenia zgody albo odmowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych

5. Poszanowania intymności i godności w szczególności w czasie udzielania ci świadczeń zdrowotnych

6. Dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych

7. Poszanowania życia prywatnego i rodzinnego

8. Opieki duszpasterskiej

9. Przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie

10. Zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza

Autor: Świat Zdrowia