Badanie EPS (elektrofizjologiczne)

EPS pozwala określić pochodzenie nieprawidłowych impulsów elektrycznych w sercu.

EPS pozwala określić pochodzenie nieprawidłowych impulsów elektrycznych w sercu.

Badanie trwa około 20 minut i polega na wprowadzeniu elektrod do serca poprzez żyły udowe oraz czasami przez żyłę podobojczykową.

Elektrody są najczęściej umieszczane w jamach serca (prawym przedsionku i komorze, okolicy pęczka Hisa oraz zatoce wieńcowej). Następnie wykonuje się stymulację serca odpowiednio dobranymi pobudzeniami elektrycznymi sterowanymi przez komputer. Może to być odczuwane jako szybkie, nierówne ,,bicie” serca. Poprzez stymulację próbuje się wyzwolić częstoskurcze. Badanie wiąże się z kilkudniowym pobytem w szpitalu.

Powikłania: krwiak, powikłania zakrzepowo-zatorowe, infekcja, przebicie ścian naczyń lub serca, odma opłucnowa, krwawienie do osierdzia, przejściowy lub trwały blok przedsionkowo-komorowy.

Autor: Daria Kaczmarek