Angioplastyka wieńcowa

Angioplastyka wieńcowa (z ang. PCI) polega na udrożnieniu zwężonej lub zupełnie zamkniętej tętnicy wieńcowej za pomocą specjalnie skonstruowanego balonika.

Angioplastyka wieńcowa (z ang. PCI) polega na udrożnieniu zwężonej lub zupełnie zamkniętej tętnicy wieńcowej za pomocą specjalnie skonstruowanego balonika.

Jest on wprowadzany do naczyń serca poprzez układ tętniczy. Do przeprowadzenia zabiegu konieczne jest jedynie wykonanie małego nakłucia (najczęściej, tętnicy udowej).

Angioplastyka wieńcowa stała się obecnie podstawową metodą leczenia choroby niedokrwiennej serca, likwiduje też objawy dławicy piersiowej.

Podczas angioplastyki może zostać wszczepiony również stent, rodzaj "sprężyny” rozprężającej tętnicę i utrzymującej jej właściwy przekrój. Głównym zadaniem stentu jest niedopuszczenie do ponownego zwężania się tętnicy w uprzednio poszerzonym miejscu. Niestety, jako ciało obce, stenty mogą doprowadzić do powstania skrzepliny. By temu zapobiec, pacjenci ze stentami muszą przez dłuższy czas przyjmować leki przeciwpłytkowe.

Autor: Daria Kaczmarek