Angiografia (badanie radiologiczne naczyń)

Badanie polega na uwidocznieniu obrazu naczyń przy pomocy promieniowania rentgenowskiego (w przypadku badania tętnic jest to arteriografia, żył oraz ich odgałęzień – flebografia).

Badanie polega na uwidocznieniu obrazu naczyń przy pomocy promieniowania rentgenowskiego (w przypadku badania tętnic jest to arteriografia, żył oraz ich odgałęzień – flebografia).

W prawidłowych warunkach naczynia krwionośne nie są widoczne na zdjęciach rentgenowskich, uwidaczniają się po wprowadzeniu środka cieniującego (kontrastu), który silnie pochłania promieniowanie rentgenowskie. Wypełniając wnętrze naczynia, kontrast uwidacznia się na zdjęciach rentgenowskich, jako jednolity cień układający się zgodnie z przebiegiem badanych naczyń. Bardziej zaawansowane obrazy można uzyskać, gdy angiografia wykonywana jest metodą tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego. Dzięki tym technikom można uzyskać także obraz trójwymiarowy, dzięki któremu można ocenić także ściany naczyń.

Wskazania do badania: choroba niedokrwienna serca – koronarografia, tętniakach aorty, miażdżyca zarostowej tętnic kończyn, miażdżyca tętnic szyjnych, tętniak mózgu, guzy wątroby.

Przygotowanie: Do badania należy zgłosić się na czczo. Przed badaniem pacjent otrzymuje leki uspokajające. W przypadku osób z wysokim ciśnieniem tętniczym konieczne jest przyjęcie leków obniżających ciśnienie krwi. Badanie wykonuje się w znieczuleniu miejscowym lub znieczuleniu ogólnym. Przed badaniem należy poinformować lekarza o: alergii, przyjmowanych lekach, skazie krwotocznej czy ciąży. Po badaniu pacjent przez dobę pozostaje w pozycji leżącej w szpitalu.

Możliwe powikłania: krwiak, zakrzep wewnątrznaczyniowy, przebicie ściany naczynia, wysypka, wymioty.

Autor: Daria Kaczmarek