Alergia - diagnostyka, odczulanie. Czy odczulanie jest refundowane?

Z niektórymi alergenami można sobie poradzić za pomocą skutecznej metody leczenia. Jest nią immunoterapia alergenowa, czyli odczulanie, z którego w Polsce wciąż korzysta niewielu pacjentów. Immunoterapia alergenowa jest procedurą refundowaną przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Z niektórymi alergenami można sobie poradzić za pomocą skutecznej metody leczenia. Jest nią immunoterapia alergenowa, czyli odczulanie, z którego w Polsce wciąż korzysta niewielu pacjentów. Immunoterapia alergenowa jest procedurą refundowaną przez Narodowy Fundusz Zdrowia.


Prawidłowa diagnoza w przypadku alergii to nawet więcej niż połowa sukcesu. Pełna wiedza na temat uczulających pacjenta czynników pozwala na podjęcie próby wyeliminowania ich z otoczenia lub diety osoby uczulonej, co stanowi podstawę profilaktyki alergii. Nie zawsze jest to oczywiście możliwe – nie da się wyeliminować pyłków z powietrza, którym oddychamy, trudno też unikać roztoczy kurzu domowego, który jest niemal wszędzie, nawet mimo dokładnego sprzątania. Jednak również w takich sytuacjach zidentyfikowanie antygenu jest niezbędne, by wprowadzić odpowiednie leczenie.

Badanie każdego nowego pacjenta lekarz alergolog rozpoczyna od przeprowadzenia dokładnego wywiadu, z uwzględnieniem przypadków alergii w rodzinie. Na zlecenie lekarza wykonuje się testy na alergie: skórne i z krwi, czasem też prowokacyjne – wyniki pokazują reakcje organizmu na poszczególne alergeny oraz stopień nasilenia uczulenia.
Zdarza się, że u chorego zachodzą alergie krzyżowe, wówczas nie do przecenienia jest doświadczenie lekarza i jego wiedza. W przypadku pacjentów, u których zachodzi podejrzenie astmy, konieczne jest wykonanie spirometrii, czyli pomiarów ilości wdychanego i wydychanego powietrza (w ruchu i spoczynku).


Leki na alergie


Alergię na większość znanych obecnie alergenów wziewnych można, a nawet trzeba leczyć, gdyż dzięki odpowiedniemu wsparciu farmakologicznemu znacząco poprawia się jakość życia pacjenta, zmniejsza się również ryzyko rozwoju astmy oskrzelowej.