Aktywny po pięćdziesiątce

Mają ponad pięćdziesiąt lat i uczestniczą w warsztatach efektywnego zapamiętywania, uczą się języków obcych, poznają obsługę komputera i Internetu… po co?

Mają ponad pięćdziesiąt lat i uczestniczą w warsztatach efektywnego zapamiętywania, uczą się języków obcych, poznają obsługę komputera i Internetu… po co?

by dbać o zdrowie

Wprowadzenie prostych zmian w stylu życia osób 50+, takich jak zdrowa dieta, ćwiczenia pamięciowe, fizyczne i relaksacyjne, mogą wyraźnie poprawić sprawność fizyczną i wydajność umysłową. Codzienny trening pamięci, poszerzania i utrwalania wiedzy zmniejsza prawdopodobieństwo pojawienie się symptomów choroby Alzheimera. Im bardziej ludzie są zaangażowani w aktywne uczenie się, tym większe poczucie wpływu, kontroli i osobistej odpowiedzialności mają za swoje życie. Jej brak powoduje bezradność i przygnębienie, następnie szybkie pogorszenie się stanu fizycznego i psychicznego.


by dać przykład wnukom

Dziadkowie, którzy z entuzjazmem uczą się nowych rzeczy są doskonałym przykładem dla młodszych pokoleń. Chęć zdobywania nowych kompetencji i postępy w ich osiąganiu pokazuje siłę motywacji wewnętrznej w samorozwoju. Aktywna postawa osób 50+ umożliwia współpracę międzypokoleniową.


by poznawać nowych ludzi

Częstym powodem, dla którego pięćdziesięciolatkowie chętnie biorą udział w szerokiej ofercie warsztatów, wykładów, czy wyjazdów jest dbanie o stymulację środowiskową. Każde wyjście z domu, stwarza możliwość poznania ciekawej osoby, czy grupy osób. To pociąga za sobą szansę na nowe przyjaźnie i inicjatywy. Jest też sposobem na organizację wolnego czasu.


by zmieniać stereotyp nudnego staruszka

Jednym z głównych celów wielu projektów organizacji pozarządowych, które działają na rzecz aktywizacji osób 50+, jest zmiana obrazu starości i starzenia się w świadomości społecznej. Jest to potrzebne dzisiejszemu światu, któremu wydaje się, że atrakcyjna jest tylko młodość. Osoby po pięćdziesiątce często powtarzają, że ich duch jest cały czas młody. Nie zaprzeczają jednocześnie temu, że ciało podlega procesowi starzenia się i pociąga za sobą zmaganie się z cierpieniem. Na takim etapie życia aktywna postawa wobec wyzwań, które ono niesie wspomaga w radzeniu sobie z kryzysami sytuacyjnymi i rozwojowymi.


by nadać sens swojej codzienności

Czas przejścia na emeryturę dla jednych jest czasem wyczekiwanym, dla innych niezwykle trudnym. Oczekują go Ci, którzy wiedzą co chcą z nim zrobić. Boją się ci, którym brakuje na niego pomysłu i, którym wydaje się, że jest czasem pozbawionym sensu. Szeroka gama propozycji aktywnego spędzania czasu jest przeznaczona właśnie dla tych drugich.

Autor: Andżelika Korczak-Urban, psycholog