Aktywnośc fizyczna opóźnia menopauzę

Z badań przeprowadzonych przez polskich naukowców wynika, że ruch opóźnia wystąpienie menopauzy średnio o rok.

Z badań przeprowadzonych przez polskich naukowców wynika, że ruch opóźnia wystąpienie menopauzy średnio o rok.

Aktywność fizyczna zmniejsza ryzyko chorób serca, opóźnia procesy starzenia i, jak się okazuje, wpływa na wiek wystąpienia menopauzy, po której wzrasta zachorowalność na choroby sercowo-naczyniowe.

Przebadano 5498 kobiet - menopauzę osiągnęło 57 % kobiet średnio w wieku 50 lat. Dane na temat aktywności fizycznej zebrano od 3129 kobiet. Po uwzględnieniu wpływu wieku, palenia, wykształcenia i zatrudnienia, wykazano że w porównaniu do grupy kobiet o najniższej pozazawodowej aktywności fizycznej, menopauza wystąpiła później u kobiet w grupie o najwyższej aktywności fizycznej. Ruch, uprawianie sportu, opóźnia więc wystąpienie menopauzy średnio o rok.

Wnioski ogłoszono podczas tegorocznej III Konferencji Naukowej Sekcji Epidemiologii i Prewencji Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Autorzy badań - U. Stepaniak, E. Kawalec i A. Pająk

Autor: Świat Zdrowia