Aktywizacja seniorów

Polska jest jednym z wielu krajów, w których utrzymuje się tendencja starzenia społeczeństwa.

Polska jest jednym z wielu krajów, w których utrzymuje się tendencja starzenia społeczeństwa.

Przewiduje się, że do roku 2050 liczba osób w wieku ponad 65 lat wzrośnie o 70 procent. Proces ten stwarza konieczność stworzenia systemu, który aktywizowałby grupę 50+. Projektem, który spełnia te założenia, jest program pełnomocnika premiera ds. przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu Bartosza Arłukowicza „czwartek seniora". Projekt przewiduje jeden dzień w miesiącu, w którym seniorzy uzyskaliby dostęp do publicznych instytucji kultury za symboliczną złotówkę.
Ważną rolę pełnią także Uniwersytety Trzeciego Wieku - czyli uczelnie prowadzące zajęcia dla seniorów. W całej Polsce jest około 100 takich instytucji. Grupa starszych wiekowo osób, popularnie nazywana 50+, jest coraz bardziej świadoma swoich potrzeb i potrafi korzystać z dostępnych możliwości. Świadczy o tym wciąż rosnąca liczba studentów UTW.
Obraz starszego pokolenia jako ludzi biernych, schorowanych, w pełni dyspozycyjnych dla dzieci i wnuków, który wyłania się z naszych stereotypów, nie pokrywa się już z rzeczywistością. Coraz częściej senior to osoba nie tylko równie, ale często nawet bardziej aktywna od ludzi w wieku przedemerytalnym. Odpowiadając na rosnące potrzeby grupy 50+, coraz więcej branż adresuje do niej swoje produkty i usługi. Warto wspomnieć chociażby o kursach językowych i wyjazdach turystycznych dla seniorów, sprzęcie i oprogramowaniu IT dostosowanym do możliwości starszej osoby czy specjalne oferty funduszy hipotecznych dla tej grupy.

Przewiduje się, że do roku 2050 liczba osób w wieku ponad 65 lat wzrośnie o 70 procent. Proces ten stwarza konieczność stworzenia systemu, który aktywizowałby grupę 50+. Projektem, który spełnia te założenia, jest program „czwartek seniora". Projekt przewiduje jeden dzień w miesiącu, w którym seniorzy uzyskaliby dostęp do publicznych instytucji kultury za symboliczną złotówkę.

 

Ważną rolę pełnią także Uniwersytety Trzeciego Wieku - czyli uczelnie prowadzące zajęcia dla seniorów. W całej Polsce jest około 100 takich instytucji. Grupa starszych wiekowo osób, popularnie nazywana 50+, jest coraz bardziej świadoma swoich potrzeb i potrafi korzystać z dostępnych możliwości. Świadczy o tym wciąż rosnąca liczba studentów UTW.

 

Obraz starszego pokolenia jako ludzi biernych, schorowanych, w pełni dyspozycyjnych dla dzieci i wnuków, który wyłania się z naszych stereotypów, nie pokrywa się już z rzeczywistością. Coraz częściej senior to osoba nie tylko równie, ale często nawet bardziej aktywna od ludzi w wieku przedemerytalnym. Odpowiadając na rosnące potrzeby grupy 50+, coraz więcej branż adresuje do niej swoje produkty i usługi. Warto wspomnieć chociażby o kursach językowych i wyjazdach turystycznych dla seniorów, sprzęcie i oprogramowaniu IT dostosowanym do możliwości starszej osoby czy specjalne oferty funduszy hipotecznych dla tej grupy.

Autor: Świat Zdrowia