Adopcja – trudny wybór

Decyzja o adopcji to odpowiedzialność  - za bezpieczeństwo, wychowanie i życie zupełnie obcej przecież istoty. Na co muszą być przygotowane pary, planując adopcję?

Decyzja o adopcji to odpowiedzialność  - za bezpieczeństwo, wychowanie i życie zupełnie obcej przecież istoty. Na co muszą być przygotowane pary, planując adopcję?

Szkolenia grupowe i indywidualne spotkania z psychologiem

Celem tego rodzaju spotkań jest jak najlepsze poznanie potencjału i problemów rodziny oraz stwierdzenie, jakie relacje panują pomiędzy małżonkami i czy są one na tyle poprawne, by stworzyć optymalne warunki do rozwoju i wychowania nowego członka rodziny. Okres przygotowawczy obejmuje spotkania informacyjne, diagnozę pedagogiczną, diagnozę psychologiczną, zajęcia grupowe, na których przekazuje się kandydatom wiedzę o podstawowych problemach rozwojowych oraz emocjonalnych porzuconych dzieci. Okres przygotowań trwa około 9. miesięcy, ale poszczególne jego elementy mogą różnić się długością, w zależności od ośrodka.

Każdy ośrodek adopcyjny ma własne zasady postępowania i współpracy z kandydatami na rodziców. Złożona procedura adopcyjna ma na celu zapobiec przekazaniu dziecka w niewłaściwe ręce oraz znalezienie dla niego najodpowiedniejszej rodziny adopcyjnej.


Wybór dziecka

Przyszli rodzice muszą poważnie i dojrzale podejść do kwestii wyboru dziecka, któremu chcą stworzyć szczęśliwą rodzinę. To naturalne, że obawiają się, iż zupełnie obce dziecko może być obciążone różnego rodzaju chorobami czy też skłonnościami, mającymi swe źródło w genach, jakimi obdarzyli je biologiczni rodzice. Nie muszą wstydzić się tego, że chcą wiedzieć, w jakich warunkach dziecko przebywało kiedyś i jakie są jego korzenie. Jeżeli para zadecyduje już, które dziecko chciałaby wziąć pod opiekę, ośrodek ma obowiązek przedstawić wszelkie informacje, jakie posiada na jego temat.


Ujawnianie adopcji dziecku

Wszystkie adoptowane dzieci borykają się z tematem swoich biologicznych korzeni, tej informacji potrzebują do określenia swojej tożsamości. Dlatego tak istotne jest ujawnienie tego faktu przez rodziców adopcyjnych. Niestety, z obawy przed nieprzewidywalną reakcją dziecka, zaledwie kilka procent par podejmuje taką decyzję.


Spotkanie z biologicznymi rodzicami

Niektórzy sądzą, że poznanie przez dziecko swoich biologicznych rodziców uwalnia je od niepewności i tajemnicy. Wie dlaczego zostało adoptowane, zna swoje korzenie. Z kolei rodziców adopcyjnych uwalnia to od lęku przed przypadkowym spotkaniem dziecka z biologicznymi rodzicami. Przeciwnicy uważają, że może to spowodować duże zamieszanie w sferze emocjonalnej dziecka i wywołać konflikt lojalnościowy między dwiema parami rodziców.

Autor: Oprac.AŁ