5 rozwiązań telemedycznych dla pacjenta. Jak korzystać z telemedycyny?

​Całodobowe monitorowanie stanu chorych, opisy wyników badań EKG, RTG, USG, CT, zdalne konsultacje medyczne, telerehabilitacja kardiologiczna – to przykłady wykorzystania telemedycyny. Czym jest telemedycyna? W jaki sposób może z niej skorzystać pacjent w Polsce?

​Całodobowe monitorowanie stanu chorych, opisy wyników badań EKG, RTG, USG, CT, zdalne konsultacje medyczne, telerehabilitacja kardiologiczna – to przykłady wykorzystania telemedycyny. Czym jest telemedycyna? W jaki sposób może z niej skorzystać pacjent w Polsce?


W Polsce na 1000 mieszkańców przypada 2,2 lekarza. Średnia Unii Europejskiej w tym zakresie wynosi 3,4 lekarza, w takiej sytuacji telemedycyna nie jest jedynie trendem, ale koniecznym rozwiązaniem. Rozwiązania telemedyczne umożliwiają pokonywanie barier geograficznych – zdalne prowadzenie diagnostyki, terapii oraz działań z zakresu profilaktyki, kontroli i edukacji. Telemedycyna wykorzystuje najbardziej zaawansowane osiągnięcia medycyny, informatyki, telekomunikacji i inżynierii biomedycznej. Do swoich celów angażuje publiczne sieci telefoniczne i sieć GSM.


Dzięki rozwiązaniom telemedycznym, można prowadzić skuteczną telerehabilitację słuchu i mowy w warunkach domowych.


Do najbardziej przydatnych rozwiązań telemedycznych należą urządzenia telemedyczne Event Holter, czyli systemy długotrwałego monitorowania EKG, znajdujące zastosowanie m.in. u pacjentów z zaburzeniami rytmu i przewodnictwa o charakterze napadowym, które trwają krótko i pojawiają się stosunkowo rzadko (np. kilka razy w miesiącu).Telekonsultacje medyczne

Telekonsultacje i wideokonferencje z lekarzem lub pielęgniarką zapewniają stałą kontrolę stanu zdrowia pacjenta i umożliwiają bezpośredni kontakt chorego z wykwalifikowanym personelem medycznym (mimo fizycznego oddalenia). Pozwalają również ograniczyć częstotliwość wizyt w poradniach specjalistycznych, hospitalizacji i interwencji pogotowia ratunkowego. Jednocześnie zwalniają pacjentów z szeregu kosztownych, czasochłonnych i uciążliwych podróży do wyspecjalizowanych ośrodków.

Dzięki narzędziom teleinformatycznym lekarz może w czasie rzeczywistym zebrać wywiad od pacjenta, wykonać niektóre badania lub skonsultować się z innym specjalistą.

Telemedycyna umożliwia powstawanie wirtualnych, wielospecjalistycznych zespołów lekarskich – ułatwia tym samym diagnostykę trudnych przypadków. Co więcej, dzięki kamerom zainstalowanym w instrumentach chirurgicznych i lampach operacyjnych, oraz transmisji obrazu i dźwięku, można prowadzić telekonsultacje wprost z sali operacyjnej.Fot. Shutterstock

Telemonitoring serca

W telemonitoringu pracy serca najczęściej wykorzystuje się tele-EKG, ale u niektórych pacjentów istnieją wskazania do wykonania całodobowego (lub wielodobowego) EKG podczas codziennej aktywności.

Pacjent, który korzysta z tele-EKG, zostaje wyposażony w niewielki aparat mobilny. Po przyczepieniu jednorazowych elektrod do ciała, kontaktuje się z centrum telemonitoringu, gdzie sygnał (wysłany przez telefon) jest odczytywany i analizowany na bieżąco (i archiwizowany).

Monitoring EKG wykorzystuje się m.in. w celach:

diagnostycznych, np. u pacjentów z podejrzeniem zaburzeń rytmu, przewodzenia lub epizodów niedokrwienia mięśnia sercowego;

oceny skuteczności leczenia farmakologicznego (np. lekami przeciwarytmicznymi), zabiegowego (np. po ablacji przezskórnej);

● oceny działania urządzeń wszczepialnych;

● oceny ryzyka sercowo-naczyniowego (u pacjentów z chorobami układu krążenia).


Ponadto telemonitoring pracy serca stosuje się u pacjentów korzystających z programów telerehabilitacji kardiologicznej (np. po ostrych zdarzeniach wieńcowych). Badanie EKG (zwykle także pomiar ciśnienia tętniczego i masy ciała) zapewnia bezpieczeństwo treningów prowadzonych w warunkach domowych (pod zdalnym nadzorem medycznym).


Na czym polega Event Holter - co daje i jak przebiega badanie?

Badanie metodą Holtera polega na ciągłym zapisie pracy serca, natomiast inteligentne urządzenia monitorujące typu event Holter pozwalają pacjentowi aktywować zapis EKG dokładnie w momencie subiektywnego odczuwania niepokojących objawów.


Dzięki badaniu holterowskiemu możemy ocenić rytm serca, wskazać obecność innych rytmów lub zaburzeń rytmu.


Telemonitoring kardiologiczny wykorzystuje również bardziej zaawansowane systemy, które aktywują się automatycznie. Po rejestracji nierównomiernego rytmu serca wykonują one kilkunastominutowy zapis epizodu.

Urządzenia Event Holter przesyłają dane w czasie rzeczywistym. Systemy pracujące w trybie online umożliwiają automatyczną analizę porównawczą otrzymanych danych z algorytmem prawidłowej pracy mięśnia sercowego. Po wykryciu zdefiniowanych zaburzeń rytmu transmitują właściwe zapisy do centrali telemonitoringu, gdzie analizują je specjaliści.

Dzięki badaniu holterowskiemu możemy ocenić rytm serca, wskazać obecność innych rytmów lub zaburzeń rytmu. Na podstawie wyników można określić związek między zaburzeniami rytmu a rodzajem aktywności , a także ustalić znaczenie diagnostyczne wychwyconych epizodów arytmicznych.

Klasyczne badanie metodą Holtera to minimum 24-godzinna rejestracja zapisu EKG u pacjenta w warunkach zwyczajowej aktywności. Czas rejestracji można wydłużyć (pokonsultacji z lekarzem) – istnieją m.in. systemy 48-godzinne, 7-dniowe, kilkunastodniowe (rzadziej 18-godzinne).