Portal Świat Zdrowia:
| Rejestracja

Program Opieki Farmaceutycznej

Świat Kardiologii i Diabetologii

"Świat Kardiologii i Diabetologii" to przedsięwzięcie 180 aptek Świat Zdrowia w całej Polsce. Polega ono na objęciu Pacjentów zagrożonych chorobami kardio-diabetologicznymi kompleksową opieką farmaceutyczną w sprofilowanych na te kategorie terapeutyczne aptekach. Opieka ta będzie obejmowała nie tylko edukację i profilaktykę, ale także praktyczne narzędzia służące poprawie stanu zdrowia Pacjentów.

Należą do nich bezpłatne badania diagnostyczne oraz bezpłatne wizyty u lekarzy specjalistów, na które kierują swoich Pacjentów specjalnie przeszkoleni farmaceuci.
Celem programu jest zwiększenie roli farmaceuty w opiece nad Pacjentami w ścisłej współpracy z lekarzami. Jak pokazują doświadczenia z innych krajów, taka współpraca pozwala polepszać efekty leczenia i obniżać jego koszty.

Jak to się dzieje? Przede wszystkim wzorcowa współpraca lekarza i farmaceuty pozwala zminimalizować ryzyko błędów popełnianych w związku z przyjmowaniem leków (niewłaściwa dawka, nieprawidłowe zażywanie, niekorzystne interakcje lekowe). Ponadto prawidłowa opieka farmaceutyczna z wywiadem u Pacjenta daje szansę wczesnego wykrycia nowych schorzeń, co podnosi skuteczność leczenia.

Dlatego w wielu krajach, dostrzegając korzyści społeczne płynące z opieki farmaceutycznej, wdrażane są szeroko zakrojone programy w tym zakresie.

Współpraca i patronaty