Budowę sieci przychodni rozpoczęliśmy w 2013 roku.


Naszym celem jest ułatwienie dostępu jak największej ilości pacjentów do wysokiej jakości usług medycznych. Wierzymy, że zdrowie pacjentów w dużej mierze zależy od właściwej edukacji zdrowotnej, dlatego jest ona dla nas ważnym elementem podejścia do naszych pacjentów.


Będziemy konsekwentnie rozwijać naszą sieć, dzięki czemu chcemy zmienić podejście do leczenia w Polsce. Otaczamy troskliwą opieką pacjentów, dbamy o poprawę dostępu do usług, a kadrę medyczną wybieramy starannie wsłuchując się w opinię pacjentów i ich rodzin.


Jesteśmy blisko pacjenta i jego potrzeb, nasze przychodnie prowadzimy tak by były częścią lokalnej społeczności.


Jesteśmy przekonani, że tylko współpraca pacjenta z kadrą medyczną, może przełożyć się na efektywną diagnostykę i skuteczne leczenie.