Portal Świat Zdrowia:
| Rejestracja
Regulamin

Sekcje tematyczne

  Świat Zdrowia
Świat Kardiologii i Diabetologii
Kardiologia
Diabetologia

Encyklopedia leków

Nazwa leku

Ventolin®
GlaxoSmithKline Export
  • Ventolin® , aerozol inhalacyjny, zawiesina, 200 dawek
  • Ventolin® Dysk , proszek do inh., 60 dawek
Leczenie objawów astmy, skurczu oskrzeli lub odwracalnej obturacji dróg oddechowych u dorosłych młodzieży i dzieci od 4 do 11 lat. Lek może być stosowany zapobiegawczo przed wysiłkiem u pacjentów z astmą oskrzelową, a także przed przewidywanym kontaktem z alergenami powodującymi zwykle napad duszności. Leczenie astmy o łagodnym, umiarkowanym i ciężkim przebiegu pod warunkiem, że zastosowanie preparatu nie opóźnia rozpoczęcia podawania wziewnych glikokortykosteroidów.
1 dawka aerozolu zawiera 100 µg salbutamolu w postaci siarczanu. 1 dawka preparatu w postaci proszku do inhalacji (Ventolin Dysk) zawiera 200 µg salbutamolu w postaci siarczanu.
Selektywny β2-agonista powodujący krótkotrwałe (4-6 h), szybko występujące (w ciągu 5 min) rozszerzenie oskrzeli w przypadku odwracalnej obturacji dróg oddechowych. W dawkach leczniczych pobudza receptory β2-adrenergiczne w mięśniach gładkich oskrzeli; wpływ na receptory β1 w sercu jest niewielki. Po podaniu wziewnym 10-20% dawki leku dociera do dolnych dróg oddechowych. Pozostała część zostaje w jamie ustnej i gardle, jest połykana i wchłania się z przewodu pokarmowego. Lek, który dotarł do dróg oddechowych jest wchłaniany w miąższu płucnym i przedostaje się do krążenia, nie jest metabolizowany w płucach. Z krążeniem ogólnym lek dostaje się do wątroby, jest metabolizowany do siarczanu i wydalany głównie z moczem, częściowo również w postaci niezmienionej. Salbutamol wiąże się z białkami osocza w 10%. Po podaniu dożylnym T0,5 wynosi 4-6 h.
Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Leku nie wolno stosować w celu zapobiegania niepowikłanemu porodowi przedwczesnemu i w poronieniu zagrażającym. Preparat Ventolin Dysk jest przeciwwskazany u pacjentów z ciężką alergią na białka mleka.
Leków rozszerzających oskrzela nie należy stosować jako jedynych lub podstawowych preparatów w leczeniu pacjentów z ciężkim lub niestabilnym przebiegiem astmy. Tacy pacjenci wymagają starannej opieki medycznej, wraz z oceną czynności układu oddechowego ze względu na ryzyko wystąpienia ciężkiego napadu astmy, a nawet śmierci. W takim przypadku należy rozważyć zastosowanie maksymalnych zalecanych dawek kortykosteroidów podawanych wziewnie i (lub) dołączyć kortykosteroidy podawane doustnie. Zwiększone zużycie leków rozszerzających oskrzela, w szczególności krótko działających β2-agonistów stosowanych wziewnie w celu złagodzenia objawów wskazuje na pogorszenie kontroli astmy. W takiej sytuacji należy ocenić stan pacjenta i rozważyć zwiększenie dawki stosowanych leków przeciwzapalnych (np. zwiększenie dawki kortykosteroidów wziewnych lub okresowe podawanie kortykosteroidów doustnych). U pacjentów z tyreotoksykozą salbutamol należy stosować z ostrożnością. Stosowanie β2-agonistów, zwłaszcza pozajelitowo lub w inhalacji z nebulizatora może powodować potencjalnie ciężką hipokaliemię. Szczególna ostrożność zalecana jest w przypadkach ostrej, ciężkiej astmy, ponieważ niedotlenienie tkanek i narządów oraz jednoczesne leczenie pochodnymi ksantyny, steroidami i lekami moczopędnymi mogą nasilać hipokaliemię. W takich sytuacjach należy kontrolować stężenie potasu w surowicy krwi. Istnieją doniesienia o rzadkich przypadkach występowania niedokrwienia mięśnia sercowego związanego ze stosowaniem salbutamolu. Pacjenci ze współistniejącą ciężką chorobą serca w wywiadzie (np. choroba niedokrwienna serca, zaburzenia rytmu serca, ciężka niewydolność serca), którzy otrzymują salbutamol, powinni być ostrzeżeni, żeby zgłaszali się do lekarza w przypadku wystąpienia bólu w klatce piersiowej lub innych objawów sugerujących zaostrzenie choroby serca. Szczególną uwagę należy zwrócić na objawy, takie jak duszność i ból w klatce piersiowej, które mogą wynikać z zaburzeń dotyczących serca lub układu oddechowego. W przypadku wystąpienia paradoksalnego skurczu oskrzeli należy niezwłocznie przerwać podawanie leku i podać inny szybko działający lek rozszerzający oskrzela. Preparatu Ventolin Dysk nie należy stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. Dawka preparatu Ventolin Dysk zawiera ok. 12,5 mg laktozy - u pacjentów z nietolerancją laktozy taka ilość nie powoduje zwykle żadnych problemów.
Lek może być stosowany w okresie ciąży jedynie w przypadkach, gdy oczekiwana korzyść dla matki przewyższa możliwe ryzyko dla płodu. Salbutamol prawdopodobnie wydziela się z mlekiem matki - stosowanie u kobiet karmiących piersią wymaga szczególnej rozwagi; stosowanie powinno być ograniczone do przypadków, gdy spodziewana korzyść dla matki jest większa niż możliwe ryzyko dla dziecka.
Często: drżenie mięśni szkieletowych, bóle głowy, tachykardia. Niezbyt często: kołatanie serca, podrażnienie błony śluzowej jamy ustnej i gardła, kurcze mięśni. Rzadko: rozszerzenie obwodowych naczyń krwionośnych, zmniejszenie stężenia potasu we krwi. Bardzo rzadko: zaburzenia rytmu serca (w tym migotanie przedsionków, częstoskurcz nadkomorowy i skurcze dodatkowe), nadmierna pobudliwość, paradoksalny skurcz oskrzeli, reakcje nadwrażliwości, w tym obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, skurcz oskrzeli, zmniejszenie ciśnienia krwi i zapaść. Częstość nieznana: niedokrwienie mięśnia sercowego.
Nie stosować preparatu z lekami nieselektywnie blokującymi receptory β-adrenergiczne (np. propranolol).
Wziewnie. Aerozol Ventolin. Dorośli i młodzież. W celu przerwania nagłego skurczu oskrzeli - 100-200 µg (1-2 inhalacje). Zapobiegawczo przed wysiłkiem lub spodziewanym kontaktem z alergenem - 200 µg (2 inhalacje) 10-15 min przed wysiłkiem lub spodziewanym kontaktem z alergenem. Dzieci poniżej 12 lat. Przerwanie nagłego skurczu oskrzeli: 100 µg; w w razie potrzeby dawkę zwiększyć do 200 µg. Leku nie stosować częściej niż 4 razy na dobę. Konieczność zastosowania dodatkowej dawki czy też nagłe zwiększenie dawki wskazuje na nasilenie astmy. Zapobieganie skurczowi oskrzeli wywołanemu przez wysiłek lub kontakt z alergenami: zazwyczaj 100 µg przed przewidywanym kontaktem z alergenami lub wysiłkiem; w razie potrzeby dawkę zwiększyć do 200 µg. Leczenie długotrwałe: do 200 µg 4 razy na dobę. Niemowlęta i małe dzieci mogą stosować aerozol za pomocą komory inhalacyjnej dla dzieci Babyhaler. Proszek do inhalacji Ventolin Dysk. Dorośli i młodzież. W celu przerwania nagłego skurczu oskrzeli - 200 µg (1 inhalacja). Maksymalna dawka dobowa wynosi 800 µg (200 µg 4 razy na dobę). W celu zapobiegania astmie wysiłkowej lub przed spodziewanym kontaktem z alergenem - 200 µg 10-15 min przed wysiłkiem lub przewidywanym kontaktem z alergenem. Dzieci od 4 do 11 lat. Przerwanie nagłego skurczu oskrzeli: 200 µg w razie konieczności. Leku nie stosować częściej niż 4 razy na dobę. Konieczność zastosowania dodatkowej dawki czy też nagła potrzeba zwiększenia dawki wskazuje na pogorszenie astmy. Zapobieganie skurczowi oskrzeli wywołanemu przez wysiłek lub kontakt z alergenami: 200 µg przed przewidywanym kontaktem z alergenami lub wysiłkiem. Leczenie długotrwałe: 200 µg 4 razy na dobę. Maksymalna dawka dobowa wynosi 800 µg (200 µg 4 razy na dobę).

Moje kontozwiń

Aby korzystać z Mojego Konta lub zarejestruj!

Newsletter

Zawsze najświeższe informacje! Nowe opinie na interesujące Ciebie tematy. Zapisz się na newsletter.