Portal Świat Zdrowia:
| Rejestracja

Sekcje tematyczne

  Świat Zdrowia
Świat Kardiologii i Diabetologii
Kardiologia
Diabetologia

Encyklopedia leków

Nazwa leku

Ventolin®
GlaxoSmithKline Export
  • Ventolin® , aerozol bezfreonowy, zawiesina, 200 dawek
  • Ventolin® Dysk , proszek do inh., 60 dawek
Leczenie objawów astmy, skurczu oskrzeli lub odwracalnej obturacji dróg oddechowych. Lek może być stosowany zapobiegawczo przed wysiłkiem u pacjentów z astmą oskrzelową, a także przed przewidywanym kontaktem z alergenami powodującymi zwykle napad duszności. Leczenie astmy o łagodnym, umiarkowanym i ciężkim przebiegu pod warunkiem, że zastosowanie preparatu nie opóźnia rozpoczęcia podawania wziewnych glikokortykosteroidów.
1 dawka aerozolu zawiera 100 µg salbutamolu w postaci siarczanu. 1 dawka preparatu w postaci proszku do inhalacji (Ventolin Dysk) zawiera 200 µg salbutamolu w postaci siarczanu.
Selektywny β2-agonista powodujący krótkotrwałe (4-6 h), szybko występujące (w ciągu 5 min) rozszerzenie oskrzeli w przypadku odwracalnej obturacji dróg oddechowych. W dawkach leczniczych pobudza receptory β2-adrenergiczne w mięśniach gładkich oskrzeli; wpływ na receptory β1 w sercu jest niewielki. Po podaniu wziewnym 10-20% dawki leku dociera do dolnych dróg oddechowych. Pozostała część zostaje w jamie ustnej i gardle, jest połykana i wchłania się z przewodu pokarmowego. Lek, który dotarł do dróg oddechowych jest wchłaniany w miąższu płucnym i przedostaje się do krążenia, nie jest metabolizowany w płucach. Z krążeniem ogólnym lek dostaje się do wątroby, jest metabolizowany do siarczanu i wydalany głównie z moczem, częściowo również w postaci niezmienionej. Salbutamol wiąże się z białkami osocza w 10%. Po podaniu dożylnym T0,5 wynosi 4-6 h.
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Poronienie zagrażające. Nie należy stosować w zapobieganiu porodowi przedwczesnemu.
Stosowanie β2-agonistów, zwłaszcza pozajelitowo lub w inhalacji z nebulizatora może powodować potencjalnie ciężką hipokaliemię. Szczególna ostrożność zalecana jest w przypadkach ostrej, ciężkiej astmy, ponieważ niedotlenienie tkanek i narządów oraz jednoczesne leczenie pochodnymi ksantyny, steroidami i lekami moczopędnymi mogą nasilać hipokaliemię; w takich sytuacjach należy kontrolować stężenie potasu w surowicy krwi. U pacjentów z tyreotoksykozą salbutamol należy stosować z ostrożnością. Należy zachować ostrożność u pacjentów ze współistniejącą ciężką chorobą serca w wywiadzie (np. choroba niedokrwienna serca, zaburzenia rytmu serca, ciężka niewydolność serca). U pacjentów z ciężką lub niestabilną astmą preparatów rozszerzających mięśnie gładkie oskrzeli nie należy stosować jako jedynych lub podstawowych - należy monitorować takich pacjentów oraz rozważyć podanie kortykosteroidów doustnie i (lub) wziewnie (maksymalne dawki). Preparat Ventolin Dysk zawiera laktozę (12,5 mg /dawkę) - taka ilość nie powoduje zwykle żadnych problemów u pacjentów z nietolerancją laktozy.
Lek może być stosowany w okresie ciąży jedynie w przypadkach, gdy oczekiwana korzyść dla matki przewyższa możliwe ryzyko dla płodu. Salbutamol prawdopodobnie wydziela się z mlekiem matki - stosowanie u kobiet karmiących piersią wymaga szczególnej rozwagi; stosowanie powinno być ograniczone do przypadków, gdy spodziewana korzyść dla matki jest większa niż możliwe ryzyko dla dziecka.
Często: drżenie mięśni szkieletowych, bóle głowy, tachykardia. Niezbyt często: kołatanie serca, podrażnienie błony śluzowej jamy ustnej i gardła, kurcze mięśni. Rzadko: rozszerzenie obwodowych naczyń krwionośnych, zmniejszenie stężenia potasu we krwi. Bardzo rzadko: zaburzenia rytmu serca (w tym migotanie przedsionków, częstoskurcz nadkomorowy i skurcze dodatkowe), nadmierna pobudliwość, paradoksalny skurcz oskrzeli, reakcje nadwrażliwości, w tym obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, skurcz oskrzeli, zmniejszenie ciśnienia krwi i zapaść. Częstość nieznana: niedokrwienie mięśnia sercowego.
Nie stosować preparatu z lekami nieselektywnie blokującymi receptory β-adrenergiczne (np. propranolol).
Wziewnie. Aerozol Ventolin. Dorośli: w celu przerwania nagłego skurczu oskrzeli - 100-200 µg (1-2 inhalacje). Zapobiegawczo przed wysiłkiem lub spodziewanym kontaktem z alergenem - 200 µg (2 inhalacje) 10-15 min przed wysiłkiem lub spodziewanym kontaktem z alergenem. Dzieci: zarówno w leczeniu nagłego skurczu oskrzeli, jak i w astmie wysiłkowej - 100 µg (1 inhalacja). W razie potrzeby dawkę można zwiększyć do 200 µg (2 inhalacje). Dawka dobowa nie powinna być większa niż 800 µg (8 inhalacji). Pacjenci mający trudności z koordynacją wykonania wdechu i uwolnieniem leku z inhalatora mogą stosować aerozol za pomocą komory inhalacyjnej. Dzieci poniżej 5 lat mogą stosować aerozol za pomocą komory inhalacyjnej dla dzieci Babyhaler. Proszek do inhalacji Ventolin Dysk. Dorośli: w celu przerwania nagłego skurczu oskrzeli - 200 µg (1 inhalacja). W celu zapobiegania astmie wysiłkowej lub przed spodziewanym kontaktem z alergenem - 200 µg (1 inhalacja) 10-15 min przed wysiłkiem lub spodziewanym kontaktem z alergenem. Dzieci: zarówno w leczeniu nagłego skurczu oskrzeli jak i celu zapobiegania astmie wysiłkowej lub przed spodziewanym kontaktem z alergenem - 200 µg (1 inhalacja). Maksymalna dawka dobowa u dorosłych i dzieci wynosi 800 µg (4 inhalacje).

Moje kontozwiń

Aby korzystać z Mojego Konta lub zarejestruj!

Newsletter

Zawsze najświeższe informacje! Nowe opinie na interesujące Ciebie tematy. Zapisz się na newsletter.