Portal Świat Zdrowia:
| Rejestracja

Sekcje tematyczne

  Świat Zdrowia
Świat Kardiologii i Diabetologii
Kardiologia
Diabetologia

Encyklopedia leków

Nazwa leku

Spiriva®
Boehringer Ingelheim
  • Spiriva® , proszek do inh. w kaps. twardej, 30 szt.
  • Spiriva® , proszek do inh. w kaps. twardej, 30 szt. + inhalator HandiHaler
  • Spiriva® Respimat, roztw. do inh., 60 dawek + inhalator Respimat
Lek rozszerzający oskrzela w leczeniu podtrzymującym w celu złagodzenia objawów u pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP).
1 kaps. zawiera 18 µg tiotropium (w postaci jednowodnego bromku tiotropiowego); dawka dostarczona (uwalniana z ustnika aparatu HandiHaler) wynosi 10 µg; kaps. zawierają laktozę. 2 rozpylenia roztworu do inhalacji (tj. 1 dawka lecznicza) zawierają 5 µg tiotropium (w postaci jednowodnego bromku tiotropiowego).
Lek przeciwcholinergiczny - długo działający, wybiórczy antagonista receptorów muskarynowych w drogach oddechowych, powodujący rozkurcz oskrzeli. Poprzez wiązanie się z receptorami muskarynowymi mięśni gładkich oskrzeli, hamuje cholinergiczny (zwężający oskrzela) efekt działania acetylocholiny wydzielanej na zakończeniach nerwów w układzie przywspółczulnym. Działanie leku jest zależne od dawki i utrzymuje się ponad 24 h. Długotrwałe działanie jest prawdopodobnie spowodowane powolną dysocjacją cząsteczki leku od receptora M3, przy czym okres połowicznej dysocjacji jest znacznie dłuższy w porównaniu z ipratropium. Stosowany wziewnie odznacza się wybiórczym, miejscowym działaniem na oskrzela. Rozszerzenie oskrzeli jest wynikiem działania miejscowego, nie ogólnoustrojowego. Po podaniu leku drogą wziewną całkowita biodostępność wynosi 19,5% (proszek do inh. w kaps.) i 33% (roztwór do inhalacji), co sugeruje dużą dostępność frakcji trafiającej do płuc. Lek słabo wchłania się z przewodu pokarmowego (10-15%). Maksymalne stężenie leku we krwi występuje po upływie 5 min od inhalacji. Wiąże się w 72% z białkami osocza. Stopień biotransformacji jest mały. Po podaniu dożylnym bromek tiotropium jest wydalany głównie z moczem w postaci niezmienionej (74%). Głównym procesem metabolicznym jest nieenzymatyczny rozkład estru. Badania wskazują, że pozostała część leku (<20% dawki podanej drogą dożylną) jest metabolizowana na drodze zależnej od cytochromu P-450 oksydacji. Po podaniu drogą wziewną, wydalanie z moczem wynosi 14% zastosowanej dawki, reszta leku, głównie niezaabsorbowana w jelitach, jest wydalana z kałem. Okres półtrwania eliminacji leku wynosi 5-6 dni po inhalacji.
Nadwrażliwość na bromek tiotropiowy, atropinę lub jej pochodne (takie jak ipratropium czy oksytropium), bądź też którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu, w tym zawartą w kaps. do inhalacji laktozę jednowodną, zawierającą białka mleka.
Preparatu nie należy stosować jako doraźnego leczenia ostrych napadów skurczu oskrzeli, tzn. w stanach zagrażających życiu. Należy zachować ostrożność u pacjentów z jaskrą z wąskim kątem przesączania, rozrostem gruczołu krokowego lub niedrożnością szyi pęcherza moczowego oraz ze stwierdzonymi zaburzeniami rytmu serca. U pacjentów z umiarkowanymi do ciężkich zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny ≤50 ml/min) lek należy stosować jedynie w przypadku, gdy spodziewana korzyść dla pacjenta przewyższa potencjalne ryzyko. Brak doświadczeń w stosowaniu leku u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek. Nie wolno dopuścić, aby podczas inhalacji preparat dostał się do oczu - w przypadku dostania się leku do oka i wystąpienia objawów niepożądanych ze strony tego narządu, należy natychmiast przerwać stosowanie preparatu i skonsultować się z lekarzem specjalistą. Suchość błony śluzowej jamy ustnej związana z leczeniem przeciwcholinergicznym może po dłuższym czasie powodować próchnicę zębów. Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności leku u dzieci - nie należy stosować u pacjentów <18 lat. Roztw. do inh. nie jest zalecany do stosowania w mukowiscydozie (ryzyko nasilenia podmiotowych i przedmiotowych objawów mukowiscydozy). Kaps. zawierają laktozę.
Nie stosować w ciąży, jeżeli nie jest to bezwzględnie konieczne. Nie zaleca się stosowania w okresie karmienia piersią.
Często: suchość błony śluzowej jamy ustnej. Niezbyt często: zawroty głowy, ból głowy, migotanie przedsionków, zapalenie gardła, kaszel, dysfonia, zaparcia, kandydoza jamy ustnej i gardła, wysypka, bolesne lub utrudnione oddawanie moczu, zatrzymanie moczu. Rzadko: jaskra, zwiększone ciśnienie wewnątrzgałkowe, skurcz oskrzeli, zapalenie krtani, zapalenie dziąseł, zapalenie języka, zapalenie jamy ustnej, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, zakażenie dróg moczowych. Częstość nieznana: odwodnienie, obrzęk stawów. Ponadto dla kaps. - niezbyt często: zaburzenia smaku, niewyraźne widzenie, choroba refluksowa przełyku; rzadko: bezsenność, częstoskurcz nadkomorowy, tachykardia, kołatanie serca, krwawienie z nosa, zapalenie zatok, niedrożność jelit (w tym porażenna niedrożność jelit), dysfagia, nudności, świąd, nadwrażliwość (w tym reakcje natychmiastowe); częstość nieznana: próchnica zębów, zakażenie skórne, owrzodzenia skóry, suchość skóry. Ponadto dla roztw. - niezbyt często: kołatanie serca, częstoskurcz nadkomorowy, tachykardia, krwawienie z nosa, dysfonia, dysfagia, świąd; rzadko: niewyraźne widzenie, choroba refluksowa przełyku, próchnica zębów, zakażenie skórne, owrzodzenia skóry, suchość skóry; częstość nieznana: bezsenność, zapalenie zatok, niedrożność jelit (w tym porażenna niedrożność jelit), nudności, nadwrażliwość (w tym reakcje natychmiastowe), reakcje anafilaktyczne.
Jakkolwiek nie przeprowadzono badań oceniających interakcje leku, jednakże równoczesne podawanie bromku tiotropium z innymi lekami często stosowanymi w leczeniu POChP, takimi jak: sympatykomimetyki rozszerzające oskrzela, metyloksantyny, kortykosteroidy w postaci doustnej i wziewnej, nie powodowało wystąpienia niepożądanych interakcji. Jednoczesne podawanie bromku tiotropium z innymi lekami o działaniu przeciwcholinergicznym nie było badane - ich jednoczesne stosowanie nie jest zalecane.
Wziewnie. Dorośli. Proszek do inhalacji w kaps.: 1 inhalacja zawartości 1 kaps. raz na dobę, o tej samej porze dnia. Stosować wyłącznie z inhalatorem HandiHaler. Roztwór do inhalacji: 2 rozpylenia (odpowiadające 1 dawce leczniczej, tj. 5 µg) raz na dobę, o tej samej porze dnia. Stosować wyłącznie z inhalatorem Respimat. Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek, zaburzeniami czynności wątroby oraz osoby w podeszłym wieku mogą stosować lek w zalecanej dawce.
Wystąpienie zawrotów głowy lub niewyraźnego widzenia podczas terapii może mieć wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Moje kontozwiń

Aby korzystać z Mojego Konta lub zarejestruj!

Newsletter

Zawsze najświeższe informacje! Nowe opinie na interesujące Ciebie tematy. Zapisz się na newsletter.