Roztwór Ringera

 • Skład

  1 ml roztworu zawiera 8,6 mg chlorku sodu, 0,3 mg chlorku potasu i 0,33 mg chlorku wapnia.

 • Działanie

  Roztwór do rozcieńczania leków i elektrolitów. Posiada skład elektrolitowy podobny do składu płynu zewnątrzkomórkowego. Elektrolity podaje się w celu osiągnięcia prawidłowej osmolarności płynu zewnątrz i wewnatrzkomórkowego oraz do wyrównywania zaburzeń równowagi kwasowo - zasadowej i niedoborów elektrolitowych w surowicy.

 • Wskazania

  Uzupełnianie płynów i elektrolitów w zasadowicy hipochloremicznej, stany niedoboru chlorków, odwodnienie izotoniczne i hipotoniczne, krótkotrwałe zastępcze wypełnienie łożyska naczyniowego oraz jako płyn rozcieńczający koncentratów elektrolitowych i leków nie wykazujących niezgodności.

 • Przeciwwskazania

  Nie podawać pacjentom w stanie przewodnienia.

 • Środki ostrożności

  Konieczne jest monitorowanie jonogramu oraz parametrów równowagi wodno-elektrolitowej. Ostrożnie stosować podczas jednoczesnego podawania pacjentom kortykosteroidów i kortykotropiny oraz u pacjentów z chorobami serca, a zwłaszcza przyjmujących glikozydy naparstnicy (głównie ze względu na zawartość potasu). Roztwór może być stosowany pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności w następujacych przypadkach: odwodnienie hipotoniczne, hiperkaliemia, hipernatremia, hiperchloremia, zastoinowa niewydolność nerek (ze względu na zmniejszone wydalanie potasu) oraz zaburzenia, w przypadku których zalecane jest ograniczenie spożycia sodu, takie jak: niewydolność krążenia, obrzęki uogólnione z retencją sodu, obrzęk płuc, nadciśnienie, rzucawka, ciężka niewydolność nerek.

 • Ciąża i laktacja

  Brak danych dotyczących przeciwwskazań do stosowania w ciąży i w okresie karmienia piersią.

 • Efekty uboczne

  Podczas podawania może wystąpić hiperchloremia lub hiperwolemia. Ze wzgledu na drogę podania, w miejscu wkłucia może nastąpić zakażenie, zakrzepy i zapalenie żył, wynaczynienie.

 • Działanie z innymi lekami

  Podanie do roztworu jakiegokolwiek preparatu wymaga sprawdzenia ich zgodności. Roztwór po zmieszaniu z lekami zawierającymi: szczawiany, fosforany, węglany lub dwuwęglany może powodować ich wytrącenie. W roztworze nie rozcieńczać leków i substancji wykazujących niezgodności z rozpuszczalnikiem. Ze wzgledu na prawdopodobieństwo wystąpienia koagulacji nie podawać krwi jednocześnie z roztworami zawierającymi jony wapniowe (przez ten sam zestaw do wlewów).

 • Dawkowanie

  Wlew dożylny. Dawkę dobową dobiera się indywidualnie zależnie od stanu klinicznego, wieku i masy ciała pacjenta. Maksymalna dawka dobowa do 40 ml/kg m.c./14 h. Szybkość wlewu należy dostosować do aktualnego stanu klinicznego pacjenta, zwykle nie powinna przekraczać 5 ml/kg m.c./h, co odpowiada 1,7 kropli/kg m.c./minutę.

 • Danych o lekach dostarcza: