Metronidazol Polpharma

 • Skład

  1 tabl. zawiera 250 mg metronidazolu.

 • Działanie

  Chemioterapeutyk, pochodna 5-nitroimidazolu o działaniu przeciwpierwotniakowym i przeciwbakteryjnym. Mechanizm działania polega na rozrywaniu łańcucha DNA organizmów beztlenowych i ubogich w tlen. Działa na pierwotniaki: Trichomonas vaginalis, Giardia lamblia, Entamoeba histolytica, Balantidium coli. Działa silnie bakteriobójczo na bakterie beztlenowe, m.in. z rodzaju Bacteroides (łącznie z grupą Bacteroides fragilis), Fusobacterium, Eubacterium, Clostridium, Peptococcus, Peptostreptococcus. Metronidazol nie wykazuje aktywności wobec większości bakterii tlenowych, względnych beztlenowców, grzybów i wirusów. Dobrze i szybko wchłania się z przewodu pokarmowego, osiągając Cmax w ciągu 1-3 h. Obecność pokarmu może wydłużyć wchłanianie i zmniejszyć Cmax. W 20% wiąże się z białkami osocza. Przenika do tkanek i płynów ustrojowych, m.in.: żółci, kości, śliny, płynu trzewnego, płynu nasiennego, wydzieliny pochwowej, płynu mózgowo-rdzeniowego, tkanki mózgu i wątroby. Przenika także przez łożysko oraz do mleka kobiecego. Jest metabolizowany w wątrobie (główny metabolit 2 - hydroksy metronidazol wykazuje również działanie przeciwbakteryjne i przeciwpierwotniakowe). T0,5 wynosi 6-8 h (może się wydłużyć u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby). Jest wydalany głównie z moczem i częściowo z kałem.

 • Wskazania

  Leczenie zakażeń bakteriami beztlenowymi z rodzaju: Bacteroides, Fusobacterium, Clostridium, Eubacterium, ziarniaki beztlenowe i Gardnerella vaginalis, a także pierwotniakami: Trichomonas, Entamoeba histolytica, Giardia lamblia i Balantidium; zapobieganie zakażeniom pooperacyjnym spowodowanych bakteriami beztlenowymi, szczególnie gatunkami z rodzaju Bacteroides i Streptococcus; leczniczo w zakażeniach spowodowanych bakteriami beztlenowymi (posocznica, bakteriemia, zapalenie otrzewnej, ropień mózgu, zapalenie płuc, zapalenie szpiku, gorączka połogowa, ropień w obrębie miednicy mniejszej, zapalenie przymacicza, zakażenia ran po zabiegach chirurgicznych); rzęsistkowica układu moczowo-płciowego zarówno u kobiet jak i u mężczyzn; bakteryjne zapalenie pochwy; pełzakowica (ameboza); giardiaza (lamblioza); ostre wrzodziejące zapalenie dziąseł; ostre zakażenia okołozębowe; owrzodzenia kończyn dolnych i odleżyny (zakażenia bakteriami beztlenowymi); w skojarzeniu z innymi zalecanymi lekami w leczeniu wrzodu trawiennego z jednoczesnym zakażeniem Helicobacter pylori.

 • Przeciwwskazania

  Nadwrażliwość na metronidazol, inne pochodne 5-nitroimidazolu lub inne składniki preparatu. I trymestr ciąży.

 • Środki ostrożności

  Ostrożnie stosować u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby, encefalopatią wątrobową, przyjmujących równocześnie kortykosteroidy lub podatnych na występowanie obrzęków, u pacjentów w podeszłym wieku (szczególnie podczas stosowania dużych dawek) oraz u pacjentów z czynną chorobą o.u.n. Pacjenci, u których w czasie terapii wystąpiły zaburzenia neurologiczne (drętwienie, mrowienie kończyn lub drgawki) mogą przyjmować lek tylko wtedy, jeśli korzyści z jego stosowania przewyższają ryzyko wystąpienia powikłań. Po zastosowaniu metronidazolu może wystąpić kandydoza w obrębie jamy ustnej, pochwy i przewodu pokarmowego, wymagająca odpowiedniego leczenia. Pacjenci, u których przed i po leczeniu metronidazolem stwierdzono znaczne nieprawidłowości w obrazie krwi i wzorze odsetkowym, w razie konieczności powtórnego zastosowania metronidazolu powinni pozostawać pod obserwacją. W czasie leczenia należy kontrolować obraz krwi. Jeśli lek stosuje się dłużej niż przez 10 dni, kontrola taka jest bezwzględnie konieczna.

 • Ciąża i laktacja

  Metronidazol przenika przez barierę łożyska. W I trymestrze jest przeciwwskazany. W II i III trymestrze lek można stosować tylko wtedy, gdy potencjalne korzyści dla matki przewyższają ryzyko szkodliwego wpływu na płód. Metronidazol przenika do mleka kobiecego, osiągając w nim stężenie bliskie stężeniom leku we krwi, dlatego w czasie karmienia nie należy przyjmować preparatu. Jeżeli leczenie jest konieczne należy rozważyć decyzję o przerwaniu karmienia piersią.

 • Efekty uboczne

  Najczęściej występują: nudności, wymioty, biegunka, dyskomfort w jamie brzusznej, metaliczny smak w ustach, obłożony język. Ponadto mogą wystąpić: umiarkowana, przemijająca leukopenia i trombocytopenia, neuropatia obwodowa (drętwienie, mrowienie, parestezje), ataki padaczkopodobne, zawroty głowy, dezorientacja, nerwowość, depresja, osłabienie, senność, bezsenność, ból głowy, omdlenia, zaburzenia widzenia (tym podwójne widzenie i krótkowzroczność), szum w uszach, utrata słuchu, suchość w ustach, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zapalenie trzustki, wysypka skórna, świąd, mialgia, artralgia, ciemniejsze zabarwienie moczu (spowodowane obecnością dobrze rozpuszczalnych w wodzie barwników, powstających w wyniku przemian metronidazolu), ból w pochwie i zakażenie drożdżakowe, reakcje nadwrażliwości (pokrzywka, świąd, obrzęk naczynioruchowy, rzadko -anafilaksja, rumień wielopostaciowy). Bardzo rzadko: encefalopatia, podostry zespół móżdżkowy (np. ataksja, upośledzenie wymowy, zaburzenia chodzenia, oczopląs, drżenie, zaburzenia koordynacji ruchowej), zaburzenia psychiczne (w tym omamy oraz jadłowstręt), nieprawidłowe wyniki testów czynności wątroby, cholestatyczne zapalenie wątroby, żółtaczka, agranulocytoza, neutropenia, pancytopenia. Opisano jeden przypadek aplazji szpiku. Metronidazol może wpływać na wskaźniki niektórych badań laboratoryjnych (AspAT, ALAT, LDH, triglicerydy, glukoza).

 • Działanie z innymi lekami

  Metronidazol stosowany z lekami przeciwzakrzepowymi (pochodnymi kumaryny) wydłuża czas protrombinowy, dlatego należy zmienić dawkowanie tych leków. Leki indukujące enzymy mikrosomalne wątroby (np. fenytoina, fenobarbital) przyspieszają metabolizm metronidazolu, zmniejszając jego stężenie we krwi. Leki hamujące aktywność enzymów wątrobowych (np. cymetydyna) mogą wydłużać okres półtrwania metronidazolu. Metronidazol zwiększa stężenie litu we krwi, nasilając jego toksyczność (podczas jednoczesnego stosowania należy kontrolować stężenie litu oraz kreatyniny we krwi). Stosowany z terfenadyną i astemizolem może wywoływać działania niepożądane ze strony układu krążenia (m.in. w zapisie EKG wydłużenie QT, arytmie). Metronidazol nasila toksyczne działanie alkoholu. Spożycie alkoholu podczas leczenia preparatem może wywołać niepożądane reakcje, takie jak: uczucie gorąca, poty, bóle głowy, nudności, wymioty, bóle w nadbrzuszu. W czasie leczenia metronidazolem i przynajmniej 1 dzień po zakończeniu leczenia nie należy spożywać alkoholu. Podawanie metronidazolu i disulfiramu może wywołać ostre psychozy i dezorientację - leczenie metronidazolem można rozpocząć dopiero po upływie 2 tyg. po zakończeniu terapii disulfiramem. Może wchodzić w interakcje z busulfanem. Metronidazol jest inhibitorem CYP3A4 i może zmniejszać metabolizm preparatów, które są metabolizowane przez ten izoenzym. Zmniejsza klirens 5-fluorouracylu, nasilając jego toksyczność.

 • Dawkowanie

  Doustnie. Zapobieganie zakażeniom wywołanym przez bakterie beztlenowe - dorośli i dzieci >12 lat: początkowo 1 g w dawce jednorazowej, następnie 250 mg 3 razy na dobę w czasie lub po posiłkach, do czasu głodówki przedoperacyjnej; dzieci 5-12 lat: 125 mg co 8 h przez 2 doby; niemowlęta i dzieci do 5 lat: 5 mg/kg mc. co 8 h przez 2 doby. Zakażenia bakteriami beztlenowymi - dorośli i dzieci >12 lat: 250-500 mg 3 razy na dobę; niemowlęta i dzieci do 12 lat: 7,5 mg/kg mc. 3 razy na dobę. Tabletki należy przyjmować w czasie lub po posiłkach. Można stosować w monoterapii lub z innymi preparatami przeciwbakteryjnymi. Przeciętny czas leczenia nie powinien przekraczać 7 dni. Rzęsistkowica - leczenie przeprowadza się równocześnie u obojga partnerów seksualnych. Kobiety: 250 mg 2 razy na dobę (rano i wieczorem) w czasie posiłku przez 10 dni lub 750 mg rano i 1250 mg wieczorem przez 2 dni lub 2 g w pojedynczej jednorazowej dawce; mężczyźni: zwykle 250 mg 2 razy na dobę (rano i wieczorem w czasie posiłku) przez 10 dni lub 750 mg rano i 1250 mg wieczorem przez 2 dni lub 2 g w pojedynczej jednorazowej dawce. Dzieci: 35-50 mg/kg mc./dobę, w 3 dawkach podzielonych, przez 10 dni. Bakteryjne zapalenie pochwy - dorośli: 500 mg 2 razy na dobę (rano i wieczorem) przez 7 dni lub 2 g jednorazowo. Pełzakowica (ameboza) - dorośli: 750 mg 3 razy na dobę przez 5-10 dni; dzieci: 35-50 mg/kg mc./dobę, w 3 dawkach podzielonych, przez 5-10 dni. Giardiaza (lamblioza) - dorośli: 250 mg 3 razy na dobę przez 5-7 dni lub 2 g raz na dobę przez 3 dni; dzieci 2-5 lat: 125 mg 2 razy na dobę, 6-10 lat: 125 mg 3 razy na dobę, dzieci >10 lat: 250 mg 2 razy na dobę. Tabletki przyjmuje się rano i wieczorem zazwyczaj przez 5-10 dni. Jeśli to konieczne, leczenie można powtórzyć po 4-6 tyg. Eradykacja Helicobacter pylori - dorośli: 500 mg 2-3 razy na dobę przez 7-14 dni, w skojarzeniu z innymi lekami zalecanymi w leczeniu zakażeń H. pylori. Brak specjalnych zaleceń w przypadku stosowania u dzieci. Ostre wrzodziejące zapalenie dziąseł - dorośli: 250 mg 2 razy na dobę przez 3 dni; dzieci: 35-50 mg/kg mc./dobę, w 3 dawkach podzielonych, przez 3 dni. Ostre zakażenia okołozębowe - dorośli: 250 mg 2 razy na dobę przez 3-7 dni; niemowlętom i dzieciom o mc.

 • Danych o lekach dostarcza: