Lirra

 • Skład

  1 tabl. powl. zawiera 5 mg dichlorowodorku lewocetyryzyny. Preparat zawiera laktozę.

 • Działanie

  Lewocetyryzyna (R)-enancjomer cetyryzyny, jest silnym i wybiórczym antagonistą obwodowych receptorów histaminowych H1. Hamuje przezśródbłonkową migrację eozynofilów przez komórki skóry i płuc. Działanie dawki lewocetyryzyny równej połowie dawki cetyryzyny jest porównywalne do działania cetyryzyny, zarówno na skórę, jak i błonę śluzową nosa. Lek łagodzi objawy alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, w tym uczucie zatkania nosa. Lek szybko i w dużym stopniu wchłania się po podaniu doustnym. Maksymalne stężenie w osoczu występuje po 0,9 h od podania. Stopień wchłaniania zależy od dawki i nie zależy od przyjmowania pokarmu. W 90% wiąże się z białkami osocza. Lewocetyryzyna metabolizowana jest w mniej niż 14%. T0,5 u osób dorosłych wynosi 7,9 ± 1,9 h. Lewocetyryzyna i jej metabolity wydalane są głównie z moczem - średnio 85,4% podanej dawki. Z kałem wydalane jest tylko 12,9% dawki.

 • Wskazania

  Objawowe leczenie alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa i przewlekłej idiopatycznej pokrzywki.

 • Przeciwwskazania

  Nadwrażliwość na lewocetyryzynę, inne pochodne piperazyny lub pozostałe składniki preparatu. Ciężkie zaburzenia czynności nerek z klirensem kreatyniny

 • Środki ostrożności

  Nie zaleca się stosowania preparatu u niemowląt i małych dzieci w wieku poniżej 2 lat. Nie zaleca się podawania tabl. powl. dzieciom w wieku 2-6 lat, ze względu na brak możliwości odpowiedniego dostosowania dawki preparatu w tej postaci; zaleca się stosowanie preparatów lewocetyryzyny w postaciach przeznaczonych dla dzieci. Zaleca się zachowanie ostrożności podczas przyjmowania leku jednocześnie z alkoholem.

 • Ciąża i laktacja

  Należy zachować ostrożność przepisując lek kobietom w ciąży i podczas karmienia piersią.

 • Efekty uboczne

  Często: ból głowy, senność; suchość w jamie ustnej; zmęczenie. Niezbyt często: ból brzucha, osłabienie. Bardzo rzadko: zwiększenie masy ciała, nieprawidłowe wyniki testów czynności wątroby; nadwrażliwość, w tym anafilaksja; agresja, pobudzenie; drgawki; zaburzenia widzenia; kołatanie serca; duszności; nudności; zapalenie wątroby; obrzęk naczynioruchowy, trwały wyprysk polekowy, świąd, wysypka, pokrzywka; bóle mięśni.

 • Działanie z innymi lekami

  Nie przeprowadzono badań interakcji z lewocetyryzyną (w tym brak badań z substancjami indukującymi CYP3A4). Badania z racemiczną cetyryzyną nie wykazały istotnych klinicznie niepożądanych interakcji z pseudoefedryną, cymetydyną, ketokonazolem, erytromycyną, azytromycyną, glipizydem oraz diazepamem. Po podaniu wielokrotnym z teofiliną klirens cetyryzyny zmniejszył się w niewielkim stopniu, a przemiany farmakokinetyczne teofiliny nie uległy zmianie. Pokarm nie zmniejsza stopnia wchłaniania lewocetyryzyny, natomiast zmniejsza szybkość wchłaniania. U pacjentów wrażliwych jednoczesne podawanie cetyryzyny lub lewocetyryzyny z alkoholem lub lekami hamującymi czynność o.u.n. może wpływać na czynność o.u.n., chociaż wykazano, że racemiczna cetyryzyna nie nasila działania alkoholu.

 • Dawkowanie

  Doustnie. Dorośli i dzieci >6 lat: 5 mg raz na dobę (1 tabl.). Pacjenci dorośli z zaburzeniami czynności nerek: łagodne zaburzenie czynności nerek (klirens kreatyniny 50-79 ml/min): 5 mg raz na dobę; umiarkowane zaburzenie czynności nerek (klirens kreatyniny 30-49 ml/min): 5 mg (co 2 dni; ciężkie zaburzenia czynności nerek (klirens kreatyniny

 • Uwagi

  U niektórych pacjentów podczas stosowania leku może wystąpić senność, zmęczenie i osłabienie, dlatego pacjenci zamierzający prowadzić pojazdy, wykonywać potencjalnie niebezpieczne czynności lub obsługiwać urządzenia mechaniczne w ruchu powinni wziąć pod uwagę swoją reakcję na ten lek.

 • Danych o lekach dostarcza: