Portal Świat Zdrowia:
| Rejestracja
Regulamin

Sekcje tematyczne

  Świat Zdrowia
Świat Kardiologii i Diabetologii
Kardiologia
Diabetologia

Encyklopedia leków

Nazwa leku

Hydroxyzinum VP
PharmaSwiss Česká republika
  • Hydroxyzinum VP , tabl. powl., 30 szt.
  • Hydroxyzinum VP , tabl. powl., 30 szt.
  • Hydroxyzinum VP , syrop, but. 120 ml
  • Hydroxyzinum VP , syrop, but. 200 ml
Lęk. Objawowe leczenie świądu. Premedykacja przed zabiegami chirurgicznymi.
1 tabl. powl. zawiera 10 mg lub 25 mg chlorowodorku hydroksyzyny. Tabletki zawierają laktozę. 1 ml syropu zawiera 2 mg chlorowodorku hydroksyzyny. Syrop zawiera maltitol ciekły (640 mg/ml).
Lek o działaniu uspokajającym i przeciwlękowym. Mechanizm działania prawdopodobnie polega na zahamowaniu aktywności niektórych podkorowych obszarów o.u.n. Nie wpływa natomiast hamująco na czynność kory mózgowej. Zmniejsza stan napięcia wewnętrznego, uczucie niepokoju, lęku, chwiejność emocjonalną oraz napięcie mięśniowe. Wykazuje także właściwości przeciwhistaminowe, przeciwbólowe oraz przeciwwymiotne. Po podaniu doustnym szybko wchłania się z przewodu pokarmowego, osiągając maksymalne stężenie we krwi po 2 h od podania. Działanie przeciwhistaminowe rozpoczyna się ok. 1 h po podaniu, działanie sedacyjne po 5-10 min od przyjęcia syropu i po 30-45 min od przyjęcia tabletek. Jest w znacznym stopniu metabolizowana (główny metabolit to cetyryzyna). Metabolity są wydalane z moczem. T0,5 wynosi 14 h. U pacjentów w podeszłym wieku oraz u pacjentów z niewydolnością wątroby T0,5 ulega wydłużeniu.
Nadwrażliwość na hydroksyzynę, cetyryzynę, inne pochodne piperazyny, aminofilinę, etylenodiaminę lub pozostałe składniki preparatu. Porfiria. Ciąża i karmienie piersią. Nie stosować w leczeniu lęku u dzieci. Syrop zawiera maltitol ciekły i nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy.
Ostrożnie stosować u pacjentów ze zwiększoną skłonnością do drgawek. Małe dzieci są bardziej narażone na występowanie działań niepożądanych dotyczących ośrodkowego układu nerwowego. Występowanie drgawek zgłaszano u dzieci częściej, niż u osób dorosłych. Ze względu na potencjalne działanie przeciwcholinergiczne, należy zachować ostrożność stosując preparat u pacjentów z jaskrą, utrudnionym odpływem moczu z pęcherza moczowego, osłabioną perystaltyką przewodu pokarmowego, miastenią i otępieniem. W przypadku jednoczesnego stosowania preparatu z innymi lekami działającymi depresyjnie na o.u.n. lub lekami o właściwościach przeciwcholinergicznych, konieczne może być dostosowanie dawkowania. Podczas stosowania preparatu pacjent powinien unikać spożywania alkoholu. Należy zachować ostrożność stosując preparat u pacjentów, u których występują czynniki predysponujące do wystąpienia zaburzeń rytmu serca lub przyjmujących jednocześnie leki mogące wywoływać zaburzenia rytmu serca. U pacjentów z wydłużeniem odcinka QT w wywiadzie należy rozważyć inne metody leczenia. Tabletki zawierają laktozę i nie powinny być stosowane u pacjentów z dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. Ze względu na zawartość maltitolu ciekłego, syrop może mieć lekkie działanie przeczyszczające.
Lek jest przeciwwskazany w ciąży i okresie karmienia piersią.
Bardzo często: senność. Często: ból głowy, sedacja, suchość błony śluzowej jamy ustnej, zmęczenie. Niebyt często: pobudzenie, splątanie, zawroty głowy, bezsenność, drżenie, nudności, złe samopoczucie, gorączka. Rzadko: reakcje nadwrażliwości, dezorientacja, omamy, drgawki, dyskineza, zaburzenia akomodacji, niewyraźne widzenie, tachykardia, niedociśnienie tętnicze, zaparcie, wymioty, nieprawidłowe wyniki testów czynnościowych wątroby, świąd, wysypka rumieniowa, wysypka grudkowo-plamkowa, pokrzywka, zapalenie skóry, zatrzymanie moczu. Bardzo rzadko: wstrząs anafilaktyczny, skurcz oskrzeli, obrzęk naczynioruchowy, wzmożona potliwość, utrwalona wysypka polekowa. Ponadto obserwowano pogorszenie funkcji poznawczych u pacjentów w podeszłym wieku.
Podczas jednoczesnego stosowania z lekami przeciwcholinergicznym lub działającymi depresyjnie na o.u.n. (m.in. narkotyczne i nienarkotyczne leki przeciwbólowe, barbiturany, leki uspokajające, nasenne), może nasilić się ich działanie; dawkowanie należy dostosowywać indywidualnie. Alkohol nasila działanie hydroksyzyny. Hydroksyzyna działa antagonistycznie w stosunku do betahistyny i inhibitorów cholinoesterazy. Osłabia również wpływ adrenaliny na ciśnienie tętnicze. Należy unikać stosowania hydroksyzyny jednocześnie z inhibitorami MAO. Hydroksyzyna osłabia efekt przeciwdrgawkowy fenytoiny. Wykazano, że cymetydyna podawana w dawce 600 mg 2 razy na dobę zwiększa stężenie hydroksyzyny w surowicy o 36%, a stężenie jej metabolitu, cetyryzyny, zmniejsza o 20%. Hydroksyzyna nie wykazuje działania hamującego na izoenzymy UDP-glukuronylotransferazy w ludzkich mikrosomach wątrobowych. Jest inhibitorem CYP2D6 i stosowana w dużych dawkach może powodować interakcje z lekami będącymi substratami dla enzymu CYP2D6. Hamuje izoenzymy cytochromu P450 2C9, 2C19 i 3A4, jednak dopiero w stężeniach znacznie większych, niż maksymalne stężenia jakie osiąga w osoczu. Ponieważ hydroksyzyna jest metabolizowana przez dehydrogenazę alkoholową oraz CYP3A4/5, jej stężenie może ulec zwiększeniu w wyniku jednoczesnego stosowania z lekami, które są potencjalnymi inhibitorami tych enzymów. W przypadku, gdy hamowany jest tylko jeden ze szlaków metabolicznych, drugi może częściowo go kompensować.
Doustnie. Leczenie lęku. Dorośli: 50 mg na dobę w 2-3 dawkach, w ciężkich przypadkach do 300 mg/dobę. Objawowe leczenie świądu. Dorośli: początkowo 25 mg na dobę przed snem, w późniejszym okresie, w razie konieczności 25 mg 3-4 razy na dobę. Dzieci powyżej 6 lat: 15-25 mg na dobę, w razie potrzeby 50-100 mg na dobę (tabl.) w dawkach podzielonych lub 1-2 mg/kg mc./dobę (syrop) w dawkach podzielonych. Dzieci od 3 do 6 lat: 5-15 mg/dobę, w razie potrzeby 50 mg na dobę (tabl.) w dawkach podzielonych lub 1-2 mg/kg mc./dobę (syrop) w dawkach podzielonych. Dzieci od 12 miesięcy do 3 lat: 1-2,5 mg/kg mc./dobę (syrop) w dawkach podzielonych. Premedykacja przed zabiegami chirurgicznymi. Dorośli: 50-100 mg jednorazowo, maksymalna dawka pojedyncza wynosi 100 mg, a maksymalna dawka dobowa 400 mg na dobę. Dzieci: 0,6 mg/kg mc. jednorazowo (tabl. i syrop). U pacjentów w podeszłym wieku zaleca się rozpoczynanie leczenia od połowy zalecanej dawki dla dorosłych. U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby dawkę tabletek należy zmniejszyć o połowę, a syropu o 33%. U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek dawkę należy zmniejszyć.
Preparat przyjmować po posiłkach. Tabletek nie należy rozgryzać, popijać wodą.
Ponieważ preparat może wpływać na wyniki testów alergicznych oraz testu prowokacji oskrzelowej z metacholiną, nie należy go stosować przez co najmniej 5 dni poprzedzających wykonanie takich testów. Preparat może zaburzać reakcje i zdolność koncentracji.

Moje kontozwiń

Aby korzystać z Mojego Konta lub zarejestruj!

Newsletter

Zawsze najświeższe informacje! Nowe opinie na interesujące Ciebie tematy. Zapisz się na newsletter.