Portal Świat Zdrowia:
| Rejestracja
Regulamin

Sekcje tematyczne

  Świat Zdrowia
Świat Kardiologii i Diabetologii
Kardiologia
Diabetologia

Encyklopedia leków

Nazwa leku

Gelofusine®
B.Braun
  • Gelofusine® , roztw. do inf., 10 opak. 500 ml
Zapobieganie i leczenie bezwzględnej i wzglednej hipowolemii (np. jako następstwo wstrząsu po krwotoku lub urazie, około-operacyjnej utraty płynów, oparzeń, posocznicy), zapobieganie hipotensji (np. w związku z wprowadzeniem do znieczulania nadtwardówkowego lub podpajęczynówkowego), hemodylucja, krążenie pozaustrojowe, wzrost wydajności leukocytów w leukaferezie.
1 ml roztworu zawiera 40 mg sukcynylowanej żelatyny, 7,01 mg chlorku sodu i 1,36 mg wodorotlenku sodu. Parametry fizykochemiczne roztworu: osmolarność teoretyczna 274 mOsm/l, pH 7,1-7,7.
Koloidalny, objętościowy środek osoczozastępczy.
Ostrożnie stosować w przypadku hiponatremii (ze względu na dodatkową podaż sodu wraz z roztworem), w odwodnieniach (należy na wstępie wyrównać parametry równowagi wodno-elektrolitowej), w zaburzeniach krzepnięcia krwi (podanie roztworu powoduje rozcieńczenie czynników krzepnięcia), w niewydolności nerek (ze względu na upośledzone wydalanie), w przewlekłej chorobie wątroby (przy niskim stężeniu albumin i czynników krzepnięcia podaż roztworu powoduje dalsze ich rozcieńczenie w płynach ustrojowych).
Preparat można stosować w ciąży i okresie karmienia piersią, gdy dokona się krytycznej oceny potencjalnej korzyści dla matki i ryzyka dla płodu. Istnieje ryzyko wystąpienia reakcji anafilaktycznych i rzekomo-anafilaktycznych. Brak informacji o przenikaniu preparatu do mleka matki.
Reakcje anafilaktyczne i rzekomo-anafilaktyczne o zmiennym nasileniu (w postaci pokrzywki lub rumienia na twarzy i szyi), w wyjątkowych przypadkach występują: spadek ciśnienia krwi, wstrząs, zatrzymanie akcji serca i oddechu.
Podawanie preparatu z innymi lekami może prowadzić do wystąpienia niezgodności.
Dożylnie. Dawkowanie, długość i szybkość wlewu zależy od indywidualnego zapotrzebowania i jest ustalone na podstawie analizy parametrów krążeniowych (np. ciśnienia krwi). Pierwsze 20-30ml preparatu podawać powoli i pod kontrolą , w celu wczesnego stwierdzenia reakcji anafilaktycznych i rzekomo-anafilaktycznych. Dorośli: łagodna hipowolemia i hipotensja 500-1000 ml, ciężka hipowolemia 1000-2000 ml, w nagłych stanach zagrożenia życia 500 ml w szybkim wlewie, a następnie po uzyskaniu poprawy parametrów krążeniowo-sercowych należy kontynuować wlew proporcjonalnie do objętości niedoborowej, krążenie pozaustrojowe 500-1500 ml oraz w rozcieńczeniu izowolemicznym objętość podawanego preparatu we wlewie odpowiada objętości pobranej krwi zwykle jednak nie może przekroczyć więcej niż 20 ml/kg m.c./dobę. Preparat podajemy zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem w przypadkach pacjentów z zaburzeniami krzepnięcia krwi, niewydolnością nerek i przewlekłą chorobą wątroby. Maksymalna dawka dobowa preparatu zależy od efektu rozcieńczenia (gdy hematokryt spada do wartości niższej niż 25%, w przypadku pacjentów z zaburzeniami sercowo-krążeniowymi i płucnymi do 30%, należy rozważyć podanie koncentratu krwinek czerwonych). Maksymalna prędkość wlewu jest uwarunkowana od stanu układu sercowo-krążeniowego pacjenta. Szybkość wlewu może być zwiększona poprzez zastosowanie mankietu ciśnieniowego i pompy infuzyjnej (przed infuzją usunąć powietrze z pojemnika ze względu na zagrożenie powstania zatoru powietrznego i ogrzać preparat do temperatury ciała).
Konieczne jest monitorowanie następujących parametrów krwi: jonogramu i równowagi płynowej (szczególnie w przypadku hipernatremii, stanów odwodnienia i niewydolności nerek), parametrów układu krzepnięcia oraz stężenia albumin w surowicy krwi (w przypadku zaburzeń krzepnięcia i przewlekłych chorób wątroby), właściwe monitorowanie pacjentów ze względu na możliwość wystąpienia reakcji anafilaktycznych i rzekomo-anafilaktycznych. W momencie pojawienia się pierwszych objawów przeciążenia krążenia (duszności, przekrwienie żył szyjnych) należy natychmiast przerwać wlew. Przetaczania żelatyny mogą mieć wpływ na podwyższenie wyników oznaczeń laboratoryjnych (OB, względna gęstość moczu, stężenie białka).

Moje kontozwiń

Aby korzystać z Mojego Konta lub zarejestruj!

Newsletter

Zawsze najświeższe informacje! Nowe opinie na interesujące Ciebie tematy. Zapisz się na newsletter.