Portal Świat Zdrowia:
| Rejestracja
Regulamin

Sekcje tematyczne

  Świat Zdrowia
Świat Kardiologii i Diabetologii
Kardiologia
Diabetologia

Encyklopedia leków

Nazwa leku

Boostrix
GlaxoSmithKline Biologicals
  • Boostrix , zawiesina do wstrz., 1 amp-strzyk. 0,5 ml
Szczepienie przypominające (tzw. booster) przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi u pacjentów w wieku od 4 lat. Szczepionka nie jest wskazana do szczepienia podstawowego.
1 dawka (0,5 ml) zawiera nie mniej niż 2 j.m. toksoidu błoniczego, nie mniej niż 20 j.m. toksoidu tężcowego oraz antygeny Bordetella pertussis (8 µg toksoidu krztuścowego, 8 µg hemaglutyniny włókienkowej, 2,5 µg pertaktyny).
Szczepionka przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi (bezkomórkowa, złożona), adsorbowana (na wodorotlenku glinu, uwodnionym i fosforanie glinu), o zmniejszonej zawartości antygenów.
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników szczepionki lub wystąpienie objawów nadwrażliwości po wcześniejszym podaniu szczepionek przeciw błonicy, tężcowi lub krztuścowi. Stwierdzona encefalopatia o nieznanej etiologii, która wystąpiła w ciągu 7 dni po podaniu szczepionki zawierającej antygeny krztuśca (u tych osób należy stosować szczepionkę skojarzoną przeciwko błonicy i tężcowi dla dorosłych). Przejściowa trombocytopenia lub powikłania neurologiczne po wcześniejszych szczepieniach przeciwko błonicy i (lub) tężcowi. Ostre i ciężkie choroby gorączkowe (szczepienie należy odłożyć); łagodna infekcja nie jest przeciwwskazaniem do zastosowania szczepionki.
Szczepionka w żadnym przypadku nie powinna być podawana dożylnie. Jeśli którykolwiek z niżej wymienionych objawów pojawił się w zależności czasowej ze szczepieniem zawierającym komponentę krztuścową, należy dokładnie rozważyć decyzję o podaniu następnej dawki szczepionki, zawierającej składnik krztuścowy: gorączka ≥40st.C w ciągu 48 h po podaniu szczepionki, niewywołana przez jakikolwiek, możliwy do zidentyfikowania czynnik; zapaść lub stan podobny do wstrząsu (epizod hipotensyjno-hiporeaktywny) w ciągu 48 h po szczepieniu; przewlekły, nieustanny płacz trwający ≥3 h, pojawiający się w ciągu 48 h po szczepieniu; drgawki przebiegające z gorączką lub bez, występujące w ciągu 3 dni po szczepieniu. W pewnych okolicznościach, takich jak wysokie narażenie na zachorowanie na krztusiec, potencjalne korzyści mogą przeważyć ryzyko. Należy dokładnie rozważyć potencjalne ryzyko i korzyść z podania szczepionki lub odroczenia tego szczepienia u niemowląt i dzieci z obecnie rozpoznanym lub postępującym ciężkim zaburzeniem neurologicznym. Ostrożnie stosować u osób z trombocytopenią lub zaburzeniami krzepnięcia, ponieważ po podaniu domięśniowym może u nich wystąpić krwawienie. Drgawki w wywiadzie lub wywiadzie rodzinnym oraz działania niepożądane po szczepieniu DTP w wywiadzie rodzinnym nie stanowią przeciwwskazań. Zakażenie wirusem HIV nie stanowi przeciwwskazania, ale u pacjentów z zaburzeniami odporności może nie pojawić się prawidłowa odpowiedź immunologiczna.
Bezpieczeństwo stosowania szczepionki w ciąży i okresie karmienia piersią nie zostało ustalone. Nie podejrzewa się, aby szczepionka wywierała szkodliwy wpływ na płód lub dziecko karmione piersią. Szczepionkę można podać kobiecie w ciąży lub karmiącej piersią jedynie w przypadku, gdy istnieją wyraźne wskazania do uodpornienia, a ewentualne korzyści dla matki przeważają nad możliwym ryzykiem dla płodu lub karmionego piersią dziecka.
Dzieci od 4 lat. Bardzo często: senność, reakcje w miejscu wstrzyknięcia (zaczerwienienie, obrzęk, ból), drażliwość, zmęczenie. Często: utrata apetytu, ból głowy, biegunka, wymioty, zaburzenia żołądka i jelit, rozlany obrzęk kończyny, w którą podano szczepionkę, gorączka (≥37,5st.C w tym gorączka ≥39st.C). Niezbyt często: zapalenie górnych dróg oddechowych, zaburzenia uwagi, zapalenie spojówek, wysypka, reakcje w miejscu podania (jak stwardnienie), ból. Ponadto: epizody hipotoniczno-hiporaktywne, drgawki, reakcje nadwrażliwości, reakcja anafilaktyczna, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, astenia. Dzieci od 10 lat, młodzież i dorośli. Bardzo często: ból głowy, reakcje w miejscu wstrzyknięcia (zaczerwienienie, obrzęk, ból), złe samopoczucie, zmęczenie. Często: zawroty głowy, nudności, zaburzenia żołądka i jelit, gorączka ≥37,5st.C, reakcje w miejscu podania (np. naciek i jałowy ropień w miejscu podania). Niezbyt często: zapalenie górnych dróg oddechowych, zapalenie gardła, uogólnione powiększenie węzłów chłonnych, omdlenie, kaszel, biegunka, wymioty, wzmożone napięcie mięśni, wzmożona potliwość, świąd, bóle mięśni i stawów, sztywność stawów, gorączka >39,0st.C, choroba grypopodobna, ból. Ponadto: epizody hipotensyjno-hiporeaktywne, drgawki, reakcje nadwrażliwości, reakcja anafilaktyczna, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, astenia. U osób dorosłych (>40 lat) obserwowano niewielkie nasilenie występowania objawów miejscowych (ból, zaczerwienienie, obrzęk) po powtórnym podaniu szczepionki w schemacie 0, 1, 6 mies. Po podaniu szczepionek zawierających toksoid tężcowy, w bardzo rzadkich przypadkach odnotowano występowanie działań niepożądanych ze strony ośrodkowego lub obwodowego układu nerwowego: porażenie wstępujące, porażenie oddychania (np. zespół Guillain-Barre).
Nie przeprowadzono badań dotyczących jednoczesnego podawania z innymi szczepionkami lub immunoglobulinami. Jeżeli to konieczne zaleca się podawać je w inne miejsca ciała. U pacjentów poddawanych leczeniu immunosupresyjnemu może nie pojawić się prawidłowa odpowiedź immunologiczna.
Głęboko domięśniowo (najlepiej w mięsień naramienny). Dorośli i dzieci od 4 lat: 1 dawka (0,5 ml), zgodnie z oficjalnymi zaleceniami i (lub) lokalną praktyką dotyczącą stosowania szczepionek zawierających niską (dla dorosłych) dawkę antygenów: błoniczego, tężcowego oraz krztuścowego. U osób w wieku ≥40 lat, które nie otrzymały szczepienia żadną szczepionką zawierającą komponentę błoniczą lub tężcową w ciągu ostatnich 20 lat, podanie jednej dawki szczepionki indukuje odpowiedź immunologiczną przeciw krztuścowi i w większości przypadków chroni przed zachorowaniem na tężec i błonicę. Podanie dwóch kolejnych dawek szczepionki zawierającej komponentę błoniczą i tężcową po 1 mies. i 6 mies. od podania pierwszej dawki zwiększy odpowiedź immunologiczną przeciw błonicy i tężcowi. Szczepionkę można podawać w ramach postępowania z ranami niosącymi ryzyko zachorowania na tężec u osób, które otrzymały wcześniej cykl szczepienia podstawowego toksoidem tężcowym i u których istnieje wskazanie do szczepienia przypominającego przeciwko błonicy i krztuścowi. Równolegle należy podać immunoglobulinę przeciwtężcową, zgodnie z oficjalnymi zaleceniami. Powtórne szczepienia przeciwko błonicy i tężcowi wykonywać należy w oficjalnie zalecanych odstępach czasowych (zwykle 10 lat).
W czasie szczepienia należy zapewnić dostęp do zestawu przeciwwstrząsowego. Przechowywać w temp. 2-8st.C, nie zamrażać.

Moje kontozwiń

Aby korzystać z Mojego Konta lub zarejestruj!

Newsletter

Zawsze najświeższe informacje! Nowe opinie na interesujące Ciebie tematy. Zapisz się na newsletter.