Portal Świat Zdrowia:
| Rejestracja

Sekcje tematyczne

  Świat Zdrowia
Świat Kardiologii i Diabetologii
Kardiologia
Diabetologia

Encyklopedia leków

Nazwa leku

Avamys
Glaxo Group
  • Avamys , aerozol do nosa, zawiesina, 120 dawek
Leczenie objawów alergicznego nieżytu nosa.
1 dawka aerozolu do nosa zawiera 27,5 µg furoinianu flutykazonu.
Syntetyczny kortykosteroid o silnym działaniu przeciwzapalnym do stosowania miejscowego na błonę śluzową nosa. Łagodzi objawy ze strony nosa (wyciek wodnistej wydzieliny, uczucie zatkania nosa, kichanie, uczucie swędzenia w nosie) oraz ze strony oczu (świąd, pieczenie, łzawienie, zaczerwienienie oczu). Początek działania występuje po 8 h od podania, dalszą poprawę obserwuje się w ciągu kolejnych kilku dni terapii. Skuteczność preparatu utrzymuje się w ciągu 24 h pomiędzy kolejnymi dawkami podawanymi raz na dobę. Lek podlega niecałkowitemu wchłanianiu i jest w dużym stopniu metabolizowany w wątrobie i jelicie w mechanizmie pierwszego przejścia, dlatego działanie ogólnoustrojowe jest pomijalne. Całkowita biodostępność po podaniu donosowym wynosi 0,5%. W ponad 99% wiąże się z białkami osocza. Metabolizowany jest z udziałem CYP3A4 do nieaktywnego metabolitu kwasu 17β-karboksylowego. Po podaniu doustnym lub dożylnym lek wydalany jest przede wszystkim z kałem, 1-2% dawki wydalane jest z moczem. U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby ekspozycja na lek może być zwiększona.
Nadwrażliwość na składniki preparatu.
Ostrożnie stosować u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby. Stosowanie donosowe kortykosteroidów, szczególnie w dużych dawkach przez długi okres, może spowodować wystąpienie objawów ogólnoustrojowych. Leczenie dawkami większymi niż zalecane może spowodować istotne klinicznie zahamowanie czynności nadnerczy. U pacjentów stosujących dawki większe niż zalecane w okresie narażenia na stres lub przed planowanymi zabiegami chirurgicznymi należy rozważyć zastosowanie dodatkowo kortykosteroidów działających ogólnoustrojowo. U dzieci przyjmujących kortykosteroidy donosowe w zalecanych dawkach odnotowano przypadki opóźnienia wzrostu. Zaleca się regularne pomiary wzrostu u dzieci długotrwale leczonych kortykosteroidami donosowymi; jeśli wystąpi spowolnienie wzrostu, należy zweryfikować leczenie i jeśli to możliwe zmniejszyć dawkę kortykosteroidu donosowego do najmniejszej skutecznej dawki. Należy zachować ostrożność podczas zmiany leczenia glikokortykosteroidami o działaniu ogólnym na preparat donosowy, jeżeli występuje podejrzenie zaburzenia czynności nadnerczy. Donosowe i wziewne kortykosteroidy mogą powodować rozwój jaskry i/lub zaćmy. Należy ściśle monitorować pacjentów z zaburzeniami widzenia lub ze zwiększonym ciśnieniem wewnątrzgałkowym, jaskrą i/lub zaćmą w wywiadzie. Brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności u dzieci poniżej 6 lat.
W ciąży i okresie karmienia piersią stosować w przypadku, gdy spodziewane korzyści dla matki przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu lub dziecka.
Bardzo często: krwawienie z nosa. Często: ból głowy; owrzodzenie błony śluzowej nosa. Niezbyt często: ból nosa, dyskomfort w obrębie nosa (w tym pieczenie, podrażnienie i tkliwość nosa), suchość błony śluzowej nosa. Rzadko: reakcje nadwrażliwości, w tym anafilaksja, obrzęk naczynioruchowy, wysypka i pokrzywka.
Nie zaleca się jednoczesnego stosowania rytonawiru ze względu na ryzyko zwiększonej ekspozycji na furoinian flutykazonu. Należy zachować ostrożność przy jednoczesnym stosowaniu z silnymi inhibitorami CYP3A4 (np. ketokonazol).
Donosowo. Dorośli i dzieci od 12 lat: na początku leczenia 2 dawki do każdego otworu nosowego raz na dobę. Po uzyskaniu odpowiedniego opanowania objawów w leczeniu podtrzymującym: 1 dawka do każdego otworu nosowego raz na dobę. Dzieci 6-11 lat: na początku leczenia 1 dawka do każdego otworu nosowego raz na dobę. U pacjentów, u których objawy nie zostaną opanowane można podać 2 dawki raz na dobę; w leczeniu podtrzymującym: 1 dawka do każdego otworu nosowego raz na dobę. Czas trwania leczenia powinien być dostosowany do czasu ekspozycji na alergen.
Preparat zawiera chlorek benzalkoniowy, który może powodować podrażnienie błony śluzowej nosa.

Moje kontozwiń

Aby korzystać z Mojego Konta lub zarejestruj!

Newsletter

Zawsze najświeższe informacje! Nowe opinie na interesujące Ciebie tematy. Zapisz się na newsletter.