Avamys

 • Skład

  1 dawka aerozolu do nosa zawiera 27,5 µg furoinianu flutykazonu.

 • Działanie

  Syntetyczny kortykosteroid o silnym działaniu przeciwzapalnym do stosowania miejscowego na błonę śluzową nosa. Łagodzi objawy ze strony nosa (wyciek wodnistej wydzieliny, uczucie zatkania nosa, kichanie, uczucie swędzenia w nosie) oraz ze strony oczu (świąd, pieczenie, łzawienie, zaczerwienienie oczu). Początek działania występuje po 8 h od podania, dalszą poprawę obserwuje się w ciągu kolejnych kilku dni terapii. Skuteczność preparatu utrzymuje się w ciągu 24 h pomiędzy kolejnymi dawkami podawanymi raz na dobę. Lek podlega niecałkowitemu wchłanianiu i jest w dużym stopniu metabolizowany w wątrobie i jelicie w mechanizmie pierwszego przejścia, dlatego działanie ogólnoustrojowe jest pomijalne. Całkowita biodostępność po podaniu donosowym wynosi 0,5%. W ponad 99% wiąże się z białkami osocza. Metabolizowany jest z udziałem CYP3A4 do nieaktywnego metabolitu kwasu 17β-karboksylowego. Po podaniu doustnym lub dożylnym lek wydalany jest przede wszystkim z kałem, 1-2% dawki wydalane jest z moczem. U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby ekspozycja na lek może być zwiększona.

 • Wskazania

  Leczenie objawów alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku ≥6 lat.

 • Przeciwwskazania

  Nadwrażliwość na składniki preparatu.

 • Środki ostrożności

  Ostrożnie stosować u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (zwiększona ekspozycja na flutykazon). Stosowanie donosowe kortykosteroidów, szczególnie w dużych dawkach i (lub) przez długi okres, może spowodować wystąpienie objawów ogólnoustrojowych. Dlatego należy zmniejszyć dawkę leku do najmniejszej dawki, zapewniającej skuteczną kontrolę objawów zapalenia błony śluzowej nosa. Leczenie dawkami większymi niż zalecane może spowodować istotne klinicznie zahamowanie czynności nadnerczy. U pacjentów stosujących dawki większe niż zalecane w okresie narażenia na stres lub przed planowanymi zabiegami chirurgicznymi należy rozważyć zastosowanie dodatkowo kortykosteroidów działających ogólnoustrojowo. W przypadku podejrzenia zaburzenia czynności nadnerczy, należy zachować ostrożność u pacjentów, u których leki steroidowe stosowane ogólnoustrojowo zamieniane są na preparat donosowy. Donosowe i wziewne kortykosteroidy mogą powodować rozwój jaskry i (lub) zaćmy. Należy ściśle monitorować pacjentów z zaburzeniami widzenia lub ze zwiększonym ciśnieniem wewnątrzgałkowym, jaskrą i (lub) zaćmą w wywiadzie. U dzieci przyjmujących kortykosteroidy donosowe w zalecanych dawkach odnotowano przypadki opóźnienia wzrostu. Zaleca się regularne pomiary wzrostu u dzieci długotrwale leczonych kortykosteroidami donosowymi; jeśli wystąpi spowolnienie wzrostu, należy zweryfikować leczenie i jeśli to możliwe zmniejszyć dawkę kortykosteroidu donosowego do najmniejszej skutecznej dawki. Brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności u dzieci

 • Ciąża i laktacja

  W ciąży i okresie karmienia piersią stosować w przypadku, gdy spodziewane korzyści dla matki przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu lub dziecka.

 • Efekty uboczne

  Bardzo często: krwawienie z nosa (zazwyczaj niewielkie lub umiarkowane). Często: ból głowy, owrzodzenie błony śluzowej nosa. Niezbyt często: ból nosa, dyskomfort w obrębie nosa (w tym pieczenie, podrażnienie i tkliwość nosa), suchość błony śluzowej nosa. Rzadko: reakcje nadwrażliwości (w tym anafilaksja, obrzęk naczynioruchowy, wysypka i pokrzywka). Częstość nieznana: przemijające zmiany oczne, spowolnienie tempa wzrostu dzieci. Działania ogólnoustrojowe kortykosteroidów mogą wystąpić podczas stosowania donosowego, szczególnie jeśli zalecane są duże dawki przez długi czas.

 • Działanie z innymi lekami

  Nie zaleca się jednoczesnego stosowania rytonawiru ze względu na ryzyko zwiększonej ekspozycji na furoinian flutykazonu. Należy zachować ostrożność przy jednoczesnym stosowaniu z silnymi inhibitorami CYP3A4 (np. ketokonazol).

 • Dawkowanie

  Donosowo. Dorośli i dzieci ≥12 lat: początkowo 2 dawki do każdego otworu nosowego raz na dobę. Po uzyskaniu odpowiedniego opanowania objawów w leczeniu podtrzymującym stosuję się 1 dawkę do każdego otworu nosowego raz na dobę. Dzieci 6-11 lat: początkowo 1 dawka do każdego otworu nosowego raz na dobę. U pacjentów, u których objawy nie zostaną opanowane można podać 2 dawki do każdego otworu nosowego raz na dobę; w leczeniu podtrzymującym: 1 dawka do każdego otworu nosowego raz na dobę. Czas trwania leczenia powinien być dostosowany do czasu ekspozycji na alergen. Szczególne grupy pacjentów. Nie ma konieczności dostosowania dawki u pacjentów w podeszłym wieku, u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, u pacjentów z niewielkimi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby. Brak danych dotyczących stosowania leku u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby.

 • Uwagi

  Preparat zawiera chlorek benzalkoniowy, który może powodować podrażnienie błony śluzowej nosa.

 • Danych o lekach dostarcza: